Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.07.2021

Liczba wejść na stronę: 4134191
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
BOM 36.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Ogrodnika Miejskiego
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 56 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A