Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076944
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek - zawiadomienie o zmianach konstrukcyjnych pojazdu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
WOM 1.29
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ;sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

 Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67; sala operacyjna na I piętrze


Można dokonać rezerwacji wizyty link - przejdź do systemu rezerwacji wizyt.

Podstawa prawna

  • §18 ust1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2355 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Minister Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek na dokonanie zmiany według załączonego wzoru
  • Dokumenty potwierdzające, że zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych, potwierdzających, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki tech. pojazdów.
  • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana

II. Wymagane opłaty

dowód rejestracyjny - 54,50

pozwolenie czasowe - 19,00

z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 180,50

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni).

IV. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A