Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077036
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Pojazd – zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, przystosowanie pojazdu do nauki jazdy
WOM 1.42
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze, stanowisko 2-3
Telefon: 56 611 88 50


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67, sala operacyjna na I piętrze

Podstawa prawna

 • Art.78 ust. 2 pkt 2 oraz art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)

 • §18 ust 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)
I. Dokumenty od wnioskodawcy

Zamontowanie instalacji gazowej
 • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
 • Wyciąg za świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej do zasilania gazem
 • Faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej w pojeździe
 • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.

Montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, "L"

 • Wniosek na dokonanie zmiany według załączonego wzoru
 • Badanie techniczne dodatkowe
 • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana

II. Wymagane opłaty
Brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV.  Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A