Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076937
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorów

Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
WOM 1.30.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń pok. nr 1
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -

56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.


Podstawa prawna:

  • Art. 217 § 2 pkt. 2 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  - tekst jednolity (Dz. U. z 2021r., poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej-  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o udostępnienie danych według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa 17 zł wpłata w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B lub na rachunek bankowy w Banku Millennium - nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

  1. Osobiście - niezwłocznie
  2. Na piśmie zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni
  3. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni.
  4. Urząd wydaje  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać jak najwięcej informacji o poszukiwanym przedsiębiorcy.
  2. Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.
  3. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą .Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A