Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077008
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
WOM 1.28
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń , sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

 Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna na I piętrze


Można dokonać rezerwacji wizyty - przejdź do systemu rezerwacji wizyt.

Podstawa prawna

  • §15 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689 z późn. zm)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
  • Dowód rejestracyjny
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana
  • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych - w przypadku kradzieży
  • złożone przez właściciela oświadczenie o zgubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych
  • Dowód osobisty
  • Zwrot zniszczonych tablic (tablicy)

II. Wymagane opłaty

tablice na samochód - 80,-zł ( 2 tablice)

tablica na przyczepę - 40,-zl ( 1 tablica)

tablica na motocykl - 40,-zł ( 1 tablica)

tablica na motorower- 30,-zł ( 1 tablica)

Komplet znaków legalizacyjnych - 12,50-zł

Opłata ewidencyjna 0,50 zł na konto: 

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału. Procedura wydania wtórnika tablic dotyczy wyłącznie "białych" tablic. Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic rejestracyjnych, na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe według procedury Rejestracja czasowa na wniosek.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A