Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077066
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
WOM 1.25
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń stanowiska 2-3, sala operacyjna I pietro
Telefon: 56 611 88 50

 Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67; sala operacyjna na I piętrze

Podstawa prawna

  • Art. 132 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  • Badanie techniczne dodatkowe , stwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego, lub okresowe, jeśli przyczyną zatrzymania było brak badań technicznych.
  • Pokwitowanie z policji
  • Dowód osobisty
  • Polisa oc

II. Wymagane opłaty
brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi
Wniosek należy złożyć osobiście.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A