Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076930
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
WOM 1.16.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń za pośrednictwem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej -
za pośrednictwem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ul. Słowackiego 80.
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 29

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.


Podstawa prawna

 • Art.7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019r., poz. 256 ),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2018r.,  poz 2003)
 • Porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Dyrektorem Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z dnia 02.02.1999 r. Aneks z dnia 23.04.2003 r., Aneks z dnia 15.05.2018r.

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • "Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego" według załączonego wzoru
 • Załączniki :
  • zaświadczenie komisji egzaminacyjnej P.Z.W. stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb
  • jedna aktualna fotografia z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia)

II. Wymagane opłaty

 • opłata za wydanie karty - 10,00 zł. - wpłata na konto bankowe Urzędu Miasta Torunia - w Banku Millennium 95 11602202 0000 0000 6171 9127

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tutejszym Urzędzie.
IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

V. Uwagi
Wnioski należy składać:

 •  w Kole Miejskim w Toruniu ul. Słowackiego 80
 • w Kole PZW Nr 62 Rubinkowo w Toruniu ul. Buszczyńskich 7g
 • w Kole PZW przy S.M.Na Skarpie w Toruniu ul.Wyszyńskiego 17e
 • indywidualnie, osobiście w siedzibie wydziału lub pocztą z dołączeniem dowodu wniesienia opłaty w wys. 10zł za wydanie karty.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A