Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077071
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek

Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
WOM 1.14.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

  • Kpa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2021r., poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej-  tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie prowadzenia działalności gospodarczej według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa 17 zł - wpłata w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B lub na rachunek bankowy w Banku Millennium - nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Wydaje się zaświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi

  1. Wnioski przyjmujemy pocztą lub można składać osobiście. Mogą być złożone na druku pobranym w Wydziale, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisany odręcznie
  2. Odbiór zaświadczenia może być :
    - osobiście przez wnioskodawcę
    - za pośrednictwem poczty.
    O formie odbioru decyduje wnioskodawca


 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A