Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991303
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27592
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 259/2021Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia, w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny dostarczenia i instalacji systemu audioprzewodników w ilości 150 sztuk do zwiedzania indywidualnego wspomagającego oglądanie trzech obiektów sakralnych oraz uzyskanie informacji o zabytkach i pracach konserwatorskich w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 10.09.2021
Zarządzenie PMT 241/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Torunia 10.09.2021
Zarządzenie PMT 240/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu 10.09.2021
Zarządzenie PMT 239/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Toruniu 10.09.2021
Zarządzenie PMT 238/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 10.09.2021
Zarządzenie PMT 237/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu 10.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 110/2021Data zgromadzenia:24.09.2021
Godzina zgromadzenia:12.00-13.30
Miejsce zgromadzenia:Pomnik Mikołaja Kopernika
Trasa przejścia: start od pomnika Kopernika, później pójdziemy przez Szosę Chełmińską i skręcimy przed teatrem Horzycy w ulicę Fosa Staromiejska, przejdziemy na chodnik i skręcimy w lewo w Wały Generała Sikorskiego i pójdziemy prosto na Plac Rapackiego. Tam skręcimy w lewo i Rynkiem Staromiejskim wrócimy z powrotem pod pomnik Mikołaja Kopernika.
10.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 109/2021Data zgromadzenia: 18.09.2021r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Rynek Nowomiejski,
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. Św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, ul. Dobrzyńska, Plac Pokoju Toruńskiego, ul. Waryńskiego, ul. Antczaka, ul. Targowa, ul. Szosa Lubicka, Plac Daszyńskiego, ul. Szosa Lubicka, ul. Przy Skarpie, ul. Wyszyńskiego, ul. Dziewulskiego, ul. Łyskowskiego, ul. Rydygiera, ul. Wschodnia, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Sobieskiego, Plac Pokoju Toruńskiego, ul. Dobrzyńska, Plac Św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, ul. Wały gen. Sikorskiego, Plac Teatralny, ul. Chełmińska, Rynek Staromiejski,
Zakończenie: Rynek Staromiejski.
10.09.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 79/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9.09.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.4.1.2019.BŚ- ul. Piotra Curie 1/29) 10.09.2021
Informacje o środowisku 25/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu (Uchwała Nr 487/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.); 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu (Uchwała Nr 511/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 r.). 10.09.2021
Uchwała RMT 709/2021w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 lipca 2021r. 09.09.2021
Uchwała RMT 708/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 lipca 2021r. 09.09.2021
Uchwała RMT 707/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 706/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Medella S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 705/2021w sprawie zaopiniowania wniosku FORGAME sp. z o.o. w Poznaniu dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 704/2021w sprawie zaopiniowania wniosku FORGAME sp. z o.o. w Poznaniu dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 703/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Bookmacher sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 702/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 19-21 i ul. Łukasza Watzenrodego 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 09.09.2021
Uchwała RMT 701/2021zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Piotra Curie 1/29. 09.09.2021
Uchwała RMT 700/2021w sprawie pozbawienia ul. Podmurnej w Toruniu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. 09.09.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A