Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962287
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 67/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 66/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 65/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 64/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Toruń. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 63/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 62/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 61/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 60/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 59/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 58/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu. 17.06.2021
Inne dokumenty 29/2021Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00063119/6 17.06.2021
Inne dokumenty 28/2021Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00092219/9 17.06.2021
Sprawozdania 4/2021Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 17.06.2021
Apel RMT 2/2021o wypracowanie i wdrożenie przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych mechanizmów rekompensujących utratę dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku PIT. 17.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 185/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dokończenie zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego w Toruniu” 16.06.2021
Zarządzenie PMT 124/2021w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Rozbudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu" 16.06.2021
Zarządzenie PMT 123/2021w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 25 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 16.06.2021
Zarządzenie PMT 122/2021w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia weryfikacji wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. 16.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 106/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dodatkowego pakietu dokumentów rozszerzających Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028. 16.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 105/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu ostatniego etapu konsultacji społecznych dotyczących urządzenia terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym się pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą. 16.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A