Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962201
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 644/2021w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia. 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 307/2021Informuję, że Pan Piotr Koziński dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Włocławskiej 188c w Toruniu (dz. nr 1019, obręb 66) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 306/2021Informuję, że Pan Marek Boniecki dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kalinowej 28 w Toruniu (dz. nr 390, obręb 50) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 305/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Czarnowskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l. na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kraińskiej 16 w Toruniu (dz. nr 110, obręb 39) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 304/2021Informuję, że Pan Wincenty Kiernozek dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Nowotarskiej 15 w Toruniu (dz. nr 86/2, obręb 53) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 303/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Podgórskiej 1 w Toruniu (dz. nr 372, 374, 382, 390, obręb 64) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 302/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Witolda Suskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 8 przy ul. Kraszewskiego 44 w Toruniu (dz. nr 258, obręb 9) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 301/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Marcina Masztakowskiego, w dniu 15 czerwca 2021 r. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV przy ul. Towarowej w Toruniu (dz. 583/1, 583/4 – obręb 43) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 300/2021Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Optispace Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 6-10 w Toruniu z dnia 26 maja 2021 r., dot. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przyłączy wod. – kan. dla potrzeb posesji zlokalizowanych przy ul. Osadniczej w Toruniu (działki nr 396, 390, 391, 392, 393, 394, 395 z obrębu 69) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania dz. 396, 390, 391, 392, 393, 394, 395 – obręb 69 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 299/2021Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Tadeusza Ossowskiego z dnia 26 maja 2021 r. (wpływ do Wydziału 27 maja 2021 r.), dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego przy ul. 63 Pułku Piechoty 46 w Toruniu (działka nr 962 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania dz. 962 – obręb 70 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 298/2021Informuję, że Pani Urszula Stala dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przy ul. Zimowej 6-8 w Toruniu (dz. nr 518 w obrębie 66) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 297/2021Informuję, że Pani Grażyna Kierońska dokonała zgłoszenia rozbiórki pieców kaflowych oraz wykonania instalacji c.o. gazowego dla budynku przy ul. Mickiewicza 140 w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 296/2021Informuję, że Pan Krzysztof Bereza dokonał zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku jednorodzinnego przy ul. Olszynowej 2 w Toruniu (działka nr 368/1 z obrębu 50) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 295/2021Informuję, że Pan Andrzej Kłosiński dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Mostowej 3 w Toruniu (działka nr 98/3 z obrębu 16) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 294/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Alicji Wrzesińskiej, dot. podłączenia do wewnętrznej instalacji gazowej nowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego kotła gazowego dla co i cwu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyprysowej 14 w Toruniu (działka nr 69 z obrębu 51) w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 186/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne z opcją skanowania i kserowania, bez faksu, na biurko – 1 sztuka 17.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 107/2021Prezydent Miasta Torunia - Gminny Komisarz Spisowy w Toruniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Termin składania ofert: od 18 do 27 czerwca 2021 r. 17.06.2021
Patronaty 98/2021Zestawienie przyznanych patronatów I kwartał 2021 17.06.2021
Patronaty 97/2021Zestawienie przyznanych patronatów 2020 (97-107) 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 68/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 17.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A