Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16992392
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27592
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 126/2021Data zgromadzenia: 24.09.2021
Godzina zgromadzenia:9.00-15.00
Organizator zgromadzenia wskazał, że przewidywany czas trwania zgromadzenia potrwa nie więcej niż sześć godzin
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: Rejon działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Miejsce zakończenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
18.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 125/2021Data zgromadzenia: 23.09.2021
Godzina zgromadzenia:17.00-20.00
Organizator zgromadzenia wskazał, że przewidywany czas trwania zgromadzenia potrwa nie więcej niż trzy godziny
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: Rejon działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Miejsce zakończenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
18.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 124/2021Data zgromadzenia: 22.09.2021
Godzina zgromadzenia:17.00-20.00
Organizator zgromadzenia wskazał, że przewidywany czas trwania zgromadzenia potrwa nie więcej niż trzy godziny
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: Rejon działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Miejsce zakończenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
18.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 123/2021Data zgromadzenia: 21.09.2021
Godzina zgromadzenia:17.00-20.00
Organizator zgromadzenia wskazał, że przewidywany czas trwania zgromadzenia potrwa nie więcej niż trzy godziny
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: Rejon działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Miejsce zakończenia: Toruń, ul. Olsztyńska 46/48 (teren przy posesjach)
18.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 525/2021Informuję, że Pan Ruud Steegh, działający poprzez pełnomocnika – Pana Pawła Kreczmana dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu usługowego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 10-12 w Toruniu (dz. nr 171 obręb 18) 17.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 524/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki PGE Toruń S.A. z siedzibą Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dla inwestycji pn. „Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi, Wielkie Garbary i Ślusarskiej w Toruniu (dz. nr 70, 115, 98, 83/2, 84, 87/2 – obr. 17 oraz dz. nr 310, 311 – obr. 15) - art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 523/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Haliny Karłowskiej dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu w budynku jednorodzinnym w Toruniu (dz. nr 469 obręb 44) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 17.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 269/2021W związku z planowanym wszczęciem postępowania na świadczenie w 2022 roku usług w zakresie usuwania i przemieszczania /holowania/ pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450.), w związku z otrzymaną dyspozycją usunięcia pojazdu, w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej w/w przedmiot zamówienia, Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej za którą bylibyście Państwo gotowi wykonać przedmiotową usługę. 17.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 268/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na realizację zadań: „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu” oraz „Publiczny Internet w Gminie Miasto Toruń” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 267/2021Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w celu rozpoznania cenowego na montaż, podłączenie, uruchomienie oraz modernizację systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 17.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 266/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń w salach konferencyjnych UMT w celu utworzenia w pełni działających zestawów konferencyjnych w trzech salach obrad usytuowanych w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (2 sale) oraz przy ul. Grudziądzkiej 126b (1 sala). 17.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 265/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: • udzielenie licencji wieczystej systemu zarządzania siecią Extreme XMC z 25 (NMS-ADV-25) do 50 (NMS-ADV-50) oraz z 50 (NMS-ADV-50) do 100 (NMS-ADV-100) 17.09.2021
Zarządzenie PMT 244/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 17.09.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 83/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 września 2021 r. znak WGN.6840.1.12.2021.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 17.09.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części Torunia – Grębocin Nad Strugą w ulicach: Gminna i Ostra” (dz. nr 49/9, 50/6, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 55/1, 56/4, 57/4, 73/1, 73/2, 75/10, 91/2, 91/3, 92/1, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 132/9, 132/10 – obręb 54) 17.09.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6220.5/2021obwieszczenie PMT o wystąpieniu o uzgodnienie raportu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” 17.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 264/2021Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi przewozu osób i dokumentacji na potrzeby tut. Wydziału Spraw Administracyjnych 16.09.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 82/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2021r.znak WGN.6840.2.2.2021.MG w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia (ul. Włocławska 179-181) 16.09.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 81/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2021r. znak WGN.6840.2.1.2021.MG w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do zbycia (ul. Polna i Rolnicza 5, 7, 7A) 16.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 263/2021Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów takich jak: teczki, papier korespondencyjny – listowniki, koperty, papier okolicznościowy – dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją w Urzędzie Miasta Torunia. 15.09.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A