Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21272061
Data (2022-07-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29022
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 217/2022w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące zagospodarowania przyległych terenów w ramach Programu "Moje Podwórko" 29.06.2022
Zarządzenie PMT 216/2022w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu, w rejonie ulicy Olsztyńskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów, 29.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 199/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót: oczyszczenie doku wlotowego jazu rozdzielczego Strugi Toruńskiej przy ul. Przeskok w Toruniu. 29.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 198/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót: naprawa uszkodzeń umocnienia prawego brzegu Wisły przy ul. Bulwar Filadelfijski w Toruniu, na odcinku pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym im. J. Piłsudskiego. 29.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 89/2022Data zgromadzenia: 2.07.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski w pobliżu Ratusza Staromiejskiego Trasa: ul. Rynek Staromiejski w pobliżu Ratusza Staromiejskiego – ul. Szeroka – ul. Królowej Jadwigi – ul. Rynek Nowomiejski –ul. Królowej Jadwigi – ul. Szeroka – ul. Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika – zakończenie zgromadzenia
29.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 88/2022Data zgromadzenia: 2.07.2022r.
Godzina zgromadzenia: 17.00-19.15
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Rynek Nowomiejski,
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Warszawska, Szumana, Wały gen. Sikorskiego, al. 500-lecia Torunia, Tujakowskiego, Mickiewicza, Reja, Gagarina, Św. Józefa, Żwirki i Wigury, Szosa Chełmińska, Polna, Ugory, Sadowa, Brzoskwiniowa, Szosa Chełmińska do granicy administracyjnej Torunia, (gm. Łysomice) około 550 m DW nr 553, 700 m droga prowadząca do „Barbarki”, Przysiecka, „Barbarka”,
Zakończenie: „Barbarka”.
29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 235/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Yuliyi Hachem dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu gastronomicznego w kamienicy przy ul. Św. Ducha 19 w Toruniu (dz. nr 147, obręb 14) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 28.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 234/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Horodeckiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 28.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 233/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Horodeckiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 137 w Toruniu (dz. nr 81, obręb 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 28.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 197/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na Zakup i dostarczenie skanerów oraz drukarek etykiet termotransferowych. 28.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 87/2022Data zgromadzenia: 10.07.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
28.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 86/2022Data zgromadzenia: 9.07.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
28.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 85/2022Data zgromadzenia: 8.07.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
28.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 84/2022Data zgromadzenia: 3.07.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
28.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 78/2022Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie na 2023 r.” w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 28.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o windę dla osób niepełnosprawnych, na terenie położonym przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu (część działki nr 20 obręb 14). 28.06.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 10/2022Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu 28.06.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 9/2022Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu 28.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.2/2022obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie punktu skupu złomu Pol-Tor w Toruniu przy ul. Chrobrego 127 (część dz. nr 130/3 – obręb 43)” 28.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 232/2022Informuję, że Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Solidarności 46 w Poznaniu dokonała zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na terenie Parku Przemysłowego ELANA przy ul. Inżynierów Elany w Toruniu (dz. nr 211/41, 211/42, 211/44, 207/30, 211/2, 211/14, 129/72 obręb 45) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 27.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A