Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115049
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 85/2020Artus Festival 2020 10.11.2020
Patronaty 84/2020Fundacja Światło - 15-lecie konferencja naukowa 10.11.2020
Patronaty 83/2020Cykl Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 10.11.2020
Patronaty 82/2020Idę po zdrowie - Fundacja Leśna Droga 10.11.2020
Patronaty 81/2020Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Hospicjum Światło 10.11.2020
Patronaty 80/2020IX Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta 10.11.2020
Patronaty 79/2020Giganci Programowania - Koduj z Gigantami 10.11.2020
Patronaty 78/2020XIII Ogólnopolski Zlot Rowerowy PTTK 10.11.2020
Patronaty 77/2020Biznes po męsku Studenckie Forum Business Centre Club 10.11.2020
Patronaty 76/2020Gospodarka 4.0 Wyzwania dla Biznesu i Nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 10.11.2020
Patronaty 75/2020XII Dziękczynienie w Rodzinie 10.11.2020
Patronaty 74/2020XVI KONFERENCJA naukowo techniczna zieleń miejska 10.11.2020
Patronaty 73/2020VI Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – OSG 2020 10.11.2020
Patronaty 72/202013 Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves 10.11.2020
Patronaty 71/2020Bal Wysokich 2020 10.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 58.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska w Toruniu (działki nr 53, 65 oraz części działek nr 42, 49, 50/1, 50/3, 50/4, 52, 64, 66, 23, 28, 43, 54 obręb 22) 10.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 725/2020obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 9 listopada 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.725.2246.2020.IBJ wzywające FASTERM Budownictwo spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Warszawska 63 87-123 Głogowo (gm. Obrowo), do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Etap I) oraz dwa budynki jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej (Etap II) wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Włocławskiej 33 w Toruniu (dz. nr 466 z obrębu 28). 09.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 235/2020Informuję, że spółka PEKABEX BET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Andrzeja Prokopskiego dokonała zgłoszenia budowy tymczasowego przyłącza kablowego 15 kV z słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV – przy ul. Okólnej 12 w Toruniu (dz. nr 1/90, 1/56, 1/92 – obr. 75) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 546/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na bagrowanie komory jazu na dopływie Strugi Toruńskiej na odcinku 70 m od krawędzi dna doku jazu do przepustu pod ul. Olsztyńską w Toruniu. 06.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 545/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu. 06.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A