Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11752331
Data (2020-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23557
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2020Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac- nowy termin składania ofert: 19 lutego 2020 r. 31.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 30/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Przeprowadzenia prac konserwatorskich w zakresie usunięcia 89 obumarłych drzew w zabytkowym Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu". 30.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 29/2020Wydział Inwestycji i Remontów UM Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zastępczych. 30.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 12/2020Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację od kwietnia 2020r. do listopada 2020r. programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pn. „Toruń olśniewa uśmiechem”. 30.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9/2020W dniu 29 stycznia 2020 r. organ administracyjny zakończył zbieranie materiałów dowodowych z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019 w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działka nr 280/2, obręb 4. 30.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6740.15.2019.2/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 stycznia 2020 r., znak: WAiB.6740.15.8.1.2019 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Towarowej w Toruniu” zlokalizowanej na działkach nr: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 603, 598, 601/1, 591/1, 583/1, 611/2, 578, 579, 533, 524, 521, 512, 580/2 obręb 43 Działki po podziale: 580/3 (z podziału działki 580/1), 531/7 (z podziału działki 531/5), 531/9 (z podziału działki 531/6), 509/6 (z podziału działki 509/3), 509/8 (z podziału działki 509/4) obręb 43 Działki przejmowane w całości pod projektowaną drogę: 514, 515, 523/5, 522/2 obręb 43 Działki na których ustalono obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: 513, 517, 792, 783, 791/1, 791/2 obręb 43. Działki na których ustalono ograniczone korzystanie z nieruchomości: 601/2, 601/3, 583/3, 583/4, 611/4, 580/4 (z podziału działki 580/1), 531/8 (z podziału działki 531/5), 531/3, 531/10 (z podziału działki 531/6), 531/4, 509/2, 585/1, 585/6, 613, 577, 534, 510, 509/7 (z podziału działki 509/4), 599/3, 602/2 obręb 43. 30.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6220.2019/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą przy ul. Strobanda 15-17 w Toruniu (dz. nr 163 – obręb 30)” 30.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 28/2020Wydział Inwestycji i Remontów UM Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych robót budowlanych w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu 29.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 27/2020Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do udziału w postępowaniu na realizację usługi usunięcia i zagospodarowania odpadów o kodzie o kodzie 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery), magazynowych na terenie Gminy Miasta Toruń. 29.01.2020
Zarządzenie PMT 25/2020w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 202/2021 29.01.2020
Zarządzenie PMT 24/2020w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 29.01.2020
Zarządzenie PMT 23/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 93 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 29.01.2020
Zarządzenie PMT 22/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 29.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 14/2020Data zgromadzenia:01.02.2020
Godzina zgromadzenia:11.30-13.00
Miejsce zgromadzenia:Aleja Jana Pawła II,przy Pomniku Ofiar Hitleryzmu.
29.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 26/2020Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia 28.01.2020
Inne dokumenty 5/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego. 28.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2020Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa. 28.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 25/2020I. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaszenia pneumatycznego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz małego budynku magazynowego dla zadaszenia w okresie poza zimowym w lokalizacji ul. Przy Skarpie w Toruniu. 27.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji ogólnospławnej do nieruchomości przy ul. Sobieskiego 41a w Toruniu (działki nr 53/1, 53/2 oraz części działek nr 51, 52/1, 52/2, 65, 69, obręb 55) 27.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 284 i 295 położonych przy ul. Otłoczyńskiej w Toruniu na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych Żuraw położonych przy ul. Otłoczyńskiej 17-29 27.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A