Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962707
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 30. sesji RMT 10.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 282/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 25 lutego 2018 r., nr WAiB.6740.12.1065.34.2018.MSx, zmienionej decyzją z dnia 10 października 2019 r., nr WAiB.6740.21.864.94.2019.MSx i decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r., nr WAiB.6740.21.1092.3.2019.MS.MLx, sprostowaną postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r., znak: WAiB.6740.1.1092.165.2019.MS.MLx dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą – hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 66-66A, 74-76 w Toruniu(dz. nr 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 z obrębu 54). 09.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 180/2021W celu szacowania wartości zamówienia Wydział Promocji i Turystyki zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na opracowaniu programu rozwoju turystyki dla miasta Toruń do 2026 roku z perspektywą do 2030. 09.06.2021
Zarządzenie PMT 120/2021w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu 09.06.2021
Zarządzenie PMT 119/2021w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu 09.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 61/2021Data zgromadzenia: 20.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski
Trasa przejścia: godzina 15:15 wymarsz z Rynku
Nowomiejskiego, ul. Królowej Jadwigi i Szeroką na Rynek Staromiejski. Uroczystość Intronizacji na Rynku Staromiejskim
około 45 minut. Powrót tą samą trasą na Rynek Nowomiejski,
zakończenie zgromadzenia.
09.06.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 41/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.80.2021.ANP (ogródek-Przy Kaszowniku 43F) 09.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 281/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Romana Chmurzyńskiego dla inwestycji instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lipnowskiej 138 w Toruniu (dz. nr 306, obręb 69) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 280/2021Informuję, że Pani Elżbieta Radziszewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Przelot 7 w Toruniu (dz. nr 166/1, obręb 54) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 279/2021Informuję, że Pani Elżbieta Kruk - Kamińska dokonała zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Storczykowej 49 w Toruniu (dz. nr 214, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 278/2021Informuję, że Pani Renata Tejer dokonała zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kombajnowej 6 w Toruniu (dz. nr 137/10, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 277/2021Informuję, że Pani Julia Jaworska dokonała zgłoszenia demontaż pieca kaflowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica 4 w Toruniu (dz. nr 120/6, obręb 4) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 276/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Bartosza Szewczyka, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kłodzkiej w Toruniu (dz. nr 292/2, 292/4, 300/1, 301/2, 304/4, 304/5 w obrębie 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 275/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Bartosza Szewczyka, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 259/21 w obrębie 46) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 08.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 179/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dostawy i montażu (w tym instalacji) wyposażenia elektronicznego do Centrum multimedialno-edukacyjnego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu 08.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 178/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dostawy i montażu (w tym instalacji) 2 szt. laptopów do Centrum multimedialno-edukacyjnego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu 08.06.2021
Zarządzenie PMT 118/2021w sprawie określenia procedury opiniowania lub występowania przez Prezydenta Miasta Torunia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą nazewnictwa ulic, placów i skwewrów 08.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2021Data zgromadzenia: 12.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.10-17.10
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Centrum Handlowego Toruń Plaza ul. Szosa Okrężna,
Przejazd: ul. Szosa Okrężna, do ul. Łukasiewicza, w połowie ul. Łukasiewicza na ścieżkę rowerową, do Przysieka dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 80 grupa do pomnika Ks. Popiełuszki, dalej ścieżką do Górska, na wysokości szkoły podstawowej na drugą stronę w drogę prowadzącą do Leśnictwa Gutowo,
Zakończenie: Leśnictwo Gutowo. Organizator odwołał zgromadzenie.
08.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 59/2021Data zgromadzenia: 12.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Centrum Handlowego Toruń Plaza ul. Szosa Okrężna,
Przejazd: ul. Szosa Okrężna, do ul. Łukasiewicza, w połowie ul. Łukasiewicza na ścieżkę rowerową, do Przysieka dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 80 grupa do pomnika Ks. Popiełuszki, dalej ścieżką do Górska, na wysokości szkoły podstawowej na drugą stronę w drogę prowadzącą do Leśnictwa Gutowo,
Zakończenie: Leśnictwo Gutowo. Organizator odwołał zgromadzenie.
08.06.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 13/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 08.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A