Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991328
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27592
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 699/2021w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”. 09.09.2021
Uchwała RMT 698/2021w sprawie nadania statutu Domowi dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. 09.09.2021
Uchwała RMT 697/2021w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Torunia na lata 2021-2026. 09.09.2021
Uchwała RMT 696/2021w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 09.09.2021
Uchwała RMT 695/2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu. 09.09.2021
Uchwała RMT 694/2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu. 09.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 514/2021Informuję, że w dniu 03 września 2021 r. Pan Mieczysław Sieklicki dokonał zgłoszenia zamontowania drzwi balkonowych oraz budowy tarasu drewnianego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Jasnej 19/1 w Toruniu (dz. nr 889 obręb 70), jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 09.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 513/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pan Zygmunta Bartnickiego dla inwestycji polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul. Malinowej 9 w Toruniu (dz. nr 395 obręb 35). 09.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 108/2021Data zgromadzenia:11.09.2021
Godzina zgromadzenia:16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: TORUŃ Starówka, chodnik w odległości ok. 10 m od pomnika M. Kopernika przy ścianie Ratusza Staromiejskiego (naprzeciw kamienic Rynek Staromiejski 5 i 7)
09.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 512/2021Informuję, że Pani Agata Świcińska dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szubińskiej 88 w Toruniu (dz. nr 565 obręb 63) 08.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 258/2021Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej (cena netto i brutto) dotyczącej wykonania wiernej repliki, demontażu istniejących oraz trwałego montażu dwóch nowych tablic informacyjnych o wpisie Średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zamontowanych w nawierzchni (bruku) przed wejściem południowym do Ratusza Staromiejskiego – siedziby Muzeum Okręgowego w Toruniu na Rynku Staromiejskim w Toruniu. 08.09.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 133/2021Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - III termin naboru (do dnia 31 sierpnia 2021 r., konkurs nr 21/2021). 08.09.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16.6220/2021informacja PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „adaptacja istniejącej infrastruktury pod działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Płaskiej 36 w Toruniu” (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8, 148/14 – obręb 45) 08.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 511/2021Informuję, że Pani Jadwiga Sudzińska dokonała zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Jodłowej 64 w Toruniu (dz. nr 557, obręb 51) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 510/2021Informuję, że Pan Paweł Jarzębowski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szałwiowej 6 w Toruniu (dz. nr 72/9, obręb 28) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 509/2021Informuję, że Pani Kamila Goreńska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warneńczyka 6 w Toruniu (dz. nr 5/4, obręb 11) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 508/2021Informuję, że Pan Ryszard Grzegorczyk dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 8 w Toruniu (dz. nr 273, obręb 13) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 507/2021Informuję, że Pani Beata Rafalska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Chrobrego 61 w Toruniu (dz. nr 25, obręb 48) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 506/2021Informuję, że Państwo Ryszard i Marianna Krzemińscy dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym przy ul. Malinowskiego 4B w Toruniu (dz. nr 94/9, obręb 59) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 505/2021Informuję, że PHU AUTO – CZAR Cezary Tomasz Ihnatowicz dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku handlowo – usługowego przy ul. Poznańskiej 234 w Toruniu (dz. nr 758, obręb 63) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A