Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962368
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 290/2021Informuję, że w dniu 11 maja 2021 r. Pani Magdalena Ruszyńska dokonała zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Chełmskiej 13 w Toruniu(dz. nr 77 z obrębu 53, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). Tutejszy organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia – zgodnie z art. 30a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 11.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 289/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Cichej 15 w Toruniu (dz. Nr 683 – obr. 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 11.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 288/2021Informuję, że w dniu 7 czerwca 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Białej 1C w Toruniu (dz. nr 39, 42 – obr. 71) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 11.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 287/2021Informuję, że Pan Stanisław Krogolewski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zakosy 22 w Toruniu (dz. nr 198/1 obr. 61) 11.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 286/2021Informuję, że Pani Małgorzata Walentynowicz dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Szubińskiej 68 w Toruniu (dz. nr 575, obręb 63) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 11.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 285/2021Informuję, że Pani Grzegota Śliwińska dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (dwulokalowym) przy ul. Słonecznej 50 w Toruniu (dz. nr 555, obręb 29) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 11.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 284/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Radziszewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Przelot 7 w Toruniu (dz. nr 166/1, obręb 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 11.06.2021
Zarządzenie PMT 121/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 11.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2021W dniu 07.06.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne "OTWARTE" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Katalog wystawy "Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?" w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 11.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 66/2021Data zgromadzenia:16.06.21
Godzina zgromadzenia:17.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
11.06.2021
Inne dokumenty 25/2021Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłasza przetarg publiczny pisemny nr NR 6/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stanowiących odpady 11.06.2021
Inne dokumenty 24/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z siedzibą w Toruniu 11.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 283/2021Informuję, że Kwiaciarnia Sympatia s.c. Anna Kruczynska, Tomasz Grimnitz dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku usługowego (kwiaciarni) przy ul. Reja 25C w Toruniu (dz. nr 120/5 obr. 5) 10.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 182/2021Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30.000 euro, zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na dokonaniu pomiarów odległości pomiędzy wskazanymi w niniejszej ofercie punktami. 10.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania (konkurs nr 24.1) 10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 65/2021Data zgromadzenia: 20.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia: chodnik przy skrzyżowaniu ulic – Królowej Jadwigi i Wielkie Garbary
10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 64/2021Data zgromadzenia: 19.06.2021r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia: chodnik przy skrzyżowaniu ulic – Królowej Jadwigi i Wielkie Garbary
10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 63/2021Data zgromadzenia:13.06.21
Godzina zgromadzenia:15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:skrzyżowanie ulic-Królowej Jadwigi-Wielkie Garbary
10.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 62/2021Data zgromadzenia:12.06.21
Godzina zgromadzenia:15.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:skrzyżowanie ulic-Królowej Jadwigi-Wielkie Garbary.
10.06.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 42/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.06.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.63.2021.JF) 10.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A