Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115193
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.49/2020Stacja bazowa BT44279 TORUŃ POLICJA. 02.12.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.50/2020Stacja bazowa BT43898 TORUŃ DZIAŁOWSKIEGO. 02.12.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.52/2020Stacja bazowa BT42773 TORUN RUBINKOWO SZKOLA. 02.12.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.53/2020Stacja bazowa BT42642 TORUŃ SOWIŃSKIEGO. 02.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 564/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 25 przełączników sieciowych (switch). 02.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 253/2020Informuję, że Pani Halina Landowska i Pani Karolina Bańkowska dokonały zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 50 w Toruniu (dz. nr 168, obręb 8) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 252/2020Informuję, że Pan Marek Landowski, dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 3, 8, 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 48 w Toruniu (dz. nr 167, obręb 8) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 251/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Tadeusza Olszewskiego, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 5 w Toruniu (dz. nr 81/2, obręb 10) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 101/2020Przetarg nieograniczony na: dostawę fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu . 02.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 100/2020Przetarg nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 02.12.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 97/2020Data zgromadzenia: 5.12.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 8:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia nastąpi na chodniku przy siedzibie Radia Maryja, następnie wystąpi przejście uczestników zgromadzenia od ul. Lotników przez ul. Żwirki i Wigury do ul. Legionów
02.12.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 83.5.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji z dnia 05.11.2020 r., znak: WAiB.6730.11.83.108.2020 AM KZ, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku, na terenie położonym przy ul.Chopina 26 w Toruniu (działki nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13) 02.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 563/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 2 licencji: • Microsoft SQL Server 2019 Standard, pakiet 2 core – 2 licencje (2 x 2 core) (p/n: 7NQ-01581) Licencja musi Zamawiającemu zapewnić: - możliwość rejestracji na koncie VLSC Zamawiającego - być typu otwartego na zasadach OLP - być bezterminowa 01.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 250/2020Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Agnieszki Dreweńskiej, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 41 w Toruniu (działka nr 545/5 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 249/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Białkowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu użytkowego w budynku przy ul. Prostej 13 w Toruniu (działki nr 261 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.12.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 58.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska w Toruniu (działki nr 53, 65 oraz części działek nr 42, 49, 50/1, 50/3, 50/4, 52, 64, 66, 23, 28, 43, 54 obręb 22) 01.12.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejących hal o powierzchni łącznej około 894m2 o dodatkowe segmenty hali produkcyjnej o powierzchni ok. 500m2, segment hali pokrywającej zbiornik wraz z magazynkiem o powierzchni ok. 400m2, nadbudowę pomieszczeń biurowych nad istniejącą częścią socjalną, segment boksów na składowanie półproduktów oraz odpadów o powierzchni 1900m2, segment hal magazynowych dla odpadów o powierzchni 2000m2 wraz z rozbudową i uruchomieniem instalacji do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego detalu oraz zakup i uruchomienie infrastruktury badawczo – rozwojowej w postaci urządzeń laboratoryjnych i produkcyjnych w halach o powierzchni ok. 5500m2 oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich hal przy ul. Na Uboczu 4, 10, 16 w Toruniu (dz. nr 69/35, 69/36, 69/42, 69/44, 76/3, 88/4, 94/1, 207/1, 75, 76/2, 76/3, 77/6 – obręb 42)” 01.12.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A