Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15477852
Data (2021-05-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1212
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 221/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Macieja Weiszewskiego dla inwestycji pn. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Mostowej 18 w Toruniu (dz. nr 65 w obrębie 16) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 220/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji pn. budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Ceramicznej 6 c w Toruniu (dz. nr 122/150, 122/152 w obrębie 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 219 /2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aliny Rakoczy - Głowackiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym bliźniaku przy ul. Złotej Rybki 13A w Toruniu (dz. nr 275/1, 275/2 obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 218/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Beaty Strupczewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Złotej Rybki 13 w Toruniu (dz. nr 275/1, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 217/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Górskiej - Markiewicz dla inwestycji polegającej na instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek Nowomiejskie 24 w Toruniu (dz. nr 165, obręb 17).– zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 216/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Teresy Dąbrowskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla gazowego kotła c.o. cwu dwufunkcyjnego o mocy 26 kW w budynku jednorodzinnym przy ul. Gościnnej 11 w Toruniu (dz. nr 325/1, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 213/2021Informuję, iż organ w dniu 5 maja 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Anny Błaszczyk, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szczęśliwej 17 w Toruniu (działka nr 223 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 212/2021Informuję, że Pani Kinga Kubczyk i Pan Wojciech Kubczyk, dokonali zgłoszenia przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pomarańczy 12 w Toruniu (dz. nr 108/3 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 05.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 211/2021Informuję, że Optispace Sp. z o.o. Sp. k. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Osadniczej 11B w Toruniu (dz. nr 390 obr. 69) 04.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 210/2021Informuję, że Pan Maciej Budny i Pani Katarzyna Budny dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 69 w Toruniu (dz. nr 292/1 obr. 61) 04.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 209/2021Informuję, że Pan Maciej Weiszewski dokonał zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Mostowej 18 w Toruniu (dz. nr 65 w obrębie 16) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 04.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 208/2021Informuję, że organ w dniu 30.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, dotyczącego budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Na Uboczu 2 w Toruniu (działka nr 82/2 w obrębie 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 207/2021Informuję, że organ w dniu 30.04.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Włodzimierza Marczuka dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Cyprysowej 2 w Toruniu (działka nr 63, obręb 51) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 206/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jadwigi Kowalskiej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 3 w Toruniu (dz. nr 97, 98, obręb 70), – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 205/2021Informuję, że Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Podgórskiej 1 w Toruniu (działki nr 372, 374, 382, 390 z obrębu 64) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 204/2021Informuję, że Pani Alina Rakoczy - Głowacka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliźniaka przy ul. Złotej Rybki 13 A w Toruniu (dz. nr 275/1, 275/2, obręb 61) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 203/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Bożeny Zalewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 41 w Toruniu (dz. nr 269/2, obręb 48) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 202/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Makowskiej dla inwestycji polegającej na zmianie ogrzewania z pieca węglowego na ogrzewanie gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Boboli 74 w Toruniu (dz. nr 24, obręb 38) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 201/2021Informuję, że Pani Elżbieta Makowska dokonała zgłoszenia zmiany ogrzewania z pieca węglowego na ogrzewanie gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Boboli 74 w Toruniu (dz. nr 24, obręb 38) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 200/2021Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Na Uboczu 2 w Toruniu (działka nr 82/2 – obręb 42) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) 30.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A