Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Data (2020-09-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 890
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 181/2020Informuję, że firma Jeronimo Martins Polska S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rąbalskiego, dokonała zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku handlowo – usługowego (lokalu handlowo - usługowego „Biedronka”) przy ul. Teligi 7 w Toruniu (działki nr 15/19 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 24.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2020Informuję, że organ przekazał według właściwości do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zgłoszenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowane przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa Toruńskich Wodociągów, dotyczące budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb ROD „Żuraw” w Toruniu (dz. nr 283, 284 obręb 68) – zgodnie z art. 82 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 23.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 179/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa Toruńskich Wodociągów, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy dla ul. Ostrołęckiej 27 w Toruniu (dz. nr 198/12 obręb 53) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 23.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 178/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Zakład Przerobu Złomu Czyżykowski Stec Sp. j. z siedzibą w Toruniu przy ul. Fabrycznej 36 dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego oraz odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego i socjalno – biurowego przy ul. Równinnej w Toruniu” (dz. nr 96/2, 94, 135/4, 135/8 z obrębu 40), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: 96/2, 94, 135/4, 135/8 z obrębu 40 23.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2020Informacja, że dnia 14.09.2020 r. tut. Organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Mickiewicza 70 i 70A w Toruniu (dz. nr 22 i 66 obręb 8) 17.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2020Informacja, że dnia 14.09.2020 r. tut. Organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Bydgoskiej 26 w Toruniu (dz. nr 381/1 obręb 8) 17.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 175/2020Informuję, że w dniu 15.09.2020 r. tut. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia boczne w ul. Władysława Łokietka w Toruniu, jedn. ewid. 046301_1 Toruń (obręb 43 - działki nr 539/1, 540/1, 540/2, 544/1, 544/4, obręb 48 – działki nr 20/1, 57, 58, 59, 71, 193, 194) , zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obszar oddziaływania: obręb 43 - działki nr 555/4, 555/1, 538, obręb 48 – działki nr 69, 66, 64, 61, 60, 56, 54/1, 53, 55/2, 55/3, 19 16.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 174/2020Informuję, że spółka Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowana przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, w dniu 10 września 2020 r. dokonała zgłoszenia budowy przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187, 170 – obręb 30) – etap II (budynki 5, 6, 7, 8, 9) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 15.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 173/2020Informuję, że firma Murapol Real Estate S.A., reprezentowana przez pełnomocnika Pana Dariusza Pyrzewskiego, dokonała zgłoszenia budowy przyłącza i sieci wodociągowej, przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (działki nr 187, 183, 170 z obrębu 30 – Etap I, budynki nr 1, 2, 3, 4) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 15.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 172/2020Informuję, że w dniu 14.09.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Józefa Fedorowskiego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienie boczne) do posesji przy ul. Rypińskiej 85 w Toruniu (obręb 68 - działka nr 155), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 155, 154/7 - obr. 68. 14.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2020Informuję, że w dniu 10.09.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie kanału ogólnospławnego DN 150 do posesji przy ul. Bydgoskiej 8 w Toruniu (obręb 13 - działki nr 261 i 272), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 261 i 272 - obr. 13. 11.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2020Informuję, że w dniu 04.09.2020 r. (wpływ do tut. Wydziału: 07.09.2020 r.) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej na terenie przy ul. Ugory, Edmunda Halleya, Jana Heweliusza, Jana Keplera, Łukasza Watzenrodego, Galileusza W Toruniu (obręb 28 - dz. nr 170/10, 194, obręb 30 - działki nr 46/3, 46/4, 47/1, 124, 112, 125, 111, 4/2, 5/2, 118, 133/4, 134, 42/4, 154, 33/2, 34/2, 41/2, 42/2, 150, 144, 141, obręb 27 - działka nr 17/22) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 10.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2020Informuję, że w dniu 03.09.2020 r. spółka Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "Towimor" S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 5, dokonała zgłoszenia budowy sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie zakładu Towimor S.A. W Toruniu (obręb 22, działki nr 112/29, 112/25, 112/22, 112/31, 112/4, 112/32, 112/8, 112/28, 112/21, 112/20, 112/9, 112/24, 112/33, 112/34, 112/23, 96/43, 96/34, 96/33, 96/23) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego – Prezesa dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Równinnej 17 A w Toruniu (dz. nr 57 w obrębie 45) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 57 – obręb 45; dz. nr 224/33 – obr. 44. 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2020Informuję, że w dniu 7 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego –Prezesa Toruńskich Wodociągów, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy dla ul. Ostrołęckiej 27 w Toruniu (dz. nr 198/12 obręb 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2020Informuję, że w dniu 7 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego –Prezesa Toruńskich Wodociągów, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb ROD „Żuraw” w Toruniu (dz. nr 283, 284 obręb 68) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy fragmentów kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Łącznej 34 i Czachowskiego 7 w Toruniu (działki nr 699, 730 z obrębu 71) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Gołębiej 20 w Toruniu (działki nr 346 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2020Zgodnie z art. 30 a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) informuję, że tut. organ w dniu 8 września 2020 r. decyzją znak: WAiB.6743.33.42.105.2020 AG wniósł sprzeciw do zgłoszenia - złożonego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, z dnia 24 lipca 2020 r. (l.dz. 7147/2020) - dotyczącego budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Chrobrego 64 w Toruniu (dz. nr 188 – obręb 43) 09.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A