Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.05.2022

Liczba wejść na stronę: 20449957
Data (2022-05-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1318
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Haliny Chojnackiej i Pani Kamilli Mech dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 10 w Toruniu (dz. nr 134, obręb 15) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 18.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 179/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Mariana Szczepańskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czystej 42 w Toruniu (dz. nr 216, obręb 35) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 18.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 178/2022Informuję, że Pan Marian Szczepański dokonał zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czystej 42 w Toruniu (dz. nr 216, obręb 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 16.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego do stacji, małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych nn przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 173/5, 129/2, 132/2, 170, 130 obręb 30) 16.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2022Informuję, że Pan Krzysztof Kośnikowski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 15 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 13) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 175/2022Informuję, że Pan Stanisław Nalaskowski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Leszczynowej 32 w Toruniu (dz. nr 629, obręb 50) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 174/2022Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Malinowej 39 w Toruniu (dz. nr 339 – obręb 35) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 13.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 173/2022Informuję, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Jadwigę Radzimierską dokonała zgłoszenia budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia dn 32 PE do budynku magazynowo- biurowego przy ul. Na Zapleczu 30 w Toruniu (dz. nr 259/67, 259/5, – obręb 46) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 13.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 172/2022Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego dokonała zgłoszenia przebudowy sieci ciepłowniczej od komory G16 w kierunku Plasticonu przy ul. Skłodowskiej – Curie 55-65 w Toruniu (dz. nr 109/1, 109/4, 96/1, – obręb 44, 320/4, 320/3, 313 – obręb 47) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 12.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2022Informuję, że Pan Ruud Steegh dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 10-12 w Toruniu (dz. nr 171, obręb 18) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2022Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Rolniczej 21 w Toruniu (dz. nr 151/26, 151/11, 151/27, 151/29, 151/42, 151/43, 151/46, 151/47, 151/48, 151/61, 151/64, 151/68, 151/25, 151/13, 151/15, – obręb 33) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 12.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2022Informuję, że Pan Rafał Benowski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul. Goplany 4A w Toruniu (dz. nr 82/5, obręb 62) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2022Informuję, że Pan Krzysztof Stawecki dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 29 w Toruniu (dz. nr 40, 41, 42, obręb 7) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2022Informuję, że Pan Mateusz Moczadło dokonał zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Fabrycznej 3 w Toruniu (dz. nr 58, obręb 49) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2022Informuję, że Pani Dorota Blukacz dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Sadowej 30 w Toruniu (dz. nr 61/6, obręb 28) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2022Informuję, że Pani Grażyna Paluszyńska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 7w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 9 w Toruniu (dz. nr 13, obręb 286) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 11.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2022Informuję, że Pan Bogdan Kant dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Zamenhofa 53/55 w Toruniu (dz. nr 53 i 54, obręb 37) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 10.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2022Informuję, że Pani Halina Chojnacka i Pani Kamilla Mech dokonały zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chełmińskiej 10 w Toruniu (dz. nr 134, obręb 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 10.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2022Informuję, iż organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Anety Jarockiej i Pana Rafała Jarockiego , dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości przy ul. Ciechocińskiej 37-39 w Toruniu (działka nr 251, 252, 253, 254, 256, 257 z obrębu 69) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 09.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Marii Bourkane dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 80 w Toruniu (dz. nr 35, obręb 8) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 09.05.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A