Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18570232
Data (2022-01-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1142
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Joanny Jagiełło- Michałek dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu handlowym na terenie przy ul. Sienkiewicza 23 w Toruniu (dz. nr 310, obręb 7) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 14.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Tadeusza Ziółkowskiego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac św. Katarzyny 13/9 w Toruniu (dz. nr 139, obręb 18) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2022Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie przebudowy sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia do budynków przy ul. Chrobrego 3, 11, 19, 27 w Toruniu (dz. nr 151/7, obręb 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2022Informuję, że w dniu 12 stycznia 2022 r. Pan Grzech Gołębiowski, dokonał zgłoszenia budowy schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom I piętra w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Malwowej 16 m. 10 w Toruniu (dz. nr 205 z obrębu 32, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z demontażem elektroenergetycznej linii napowietrznej nn przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 2/1, 2/2, 40/1 obręb 12) 12.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2022Informuję, że Pan Damian Budych dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szewskiej 10 w Toruniu (dz. nr 140, obręb 15) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 11.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2022Informuję, że w dniu 3 stycznia 2022 r. (data wpływu do organu 5 stycznia 2022 r.)Państwo Katarzyna i Marcin Mańkiewicz , dokonali zgłoszenia budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Fasolowej 38 przy w Toruniu (dz. nr 415 z obrębu 32, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 20021 r., poz. 2351 ze zmianami). 11.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 720/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Calineczki 11/ Dojazd 5A w Toruniu (dz. nr 9/6, 36/36 obręb 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 05.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2022Informuję, że Pan Michał Popiela dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Szosie Chełmińskiej 54 w Toruniu (dz. nr 203/2, obręb 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 05.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 728/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Hanki Rucińskiej i Pana Adama Pilarskiego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podgórnej 61 w Toruniu (dz. nr 533, obręb 3) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 727/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Calineczki 11/ Dojazd 5A w Toruniu (dz. nr 9/6, 36/36 obręb 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 12.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 726/2021Informuję, że Pan Rafał Śmigrowski dokonał zgłoszenia przebudowy i budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Rumiankowej 41 w Toruniu (dz. nr 95, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 12.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 725/2021Informuję, że Pan Radosław Cieciórski dokonał zgłoszenia budowy przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku handlowo - usługowego przy ul. Włocławskiej 97 w Toruniu (dz. nr 685, obręb 66) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 12.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 724/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu reprezentowanych przez Pana Jacka Wasilewskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Idzikowskiego w Toruniu (dz. nr 415 z obrębu 64, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 723/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu reprezentowanych przez Pana Jacka Wasilewskiego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kamiennej, Kopciuszka, Projektowanej CLXIII, Gipsowej i Calineczki do budynków mieszkalnych w Toruniu (dz. nr 34/36, 36/36, 34/144, 34/125, 36/7, 36/29, 36/30 z obrębu 54, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 11.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 721/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej niskiego i wysokiego ciśnienia do budynków położonych przy ul. Kościuszki 36-38 i Wojska Polskiego 46 w Toruniu (dz. nr 155/1, 114/2, 114/3, 158/8, 111, 110, obręb 11, 326/4, obręb 4) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 11.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 722/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Włocławska 183 reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Janas dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Włocławskiej 183 w Toruniu (dz. nr 52 z obrębu 76, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)– zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 10.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 720/2021Informuję, że Pan Krzysztof Zbrojewski poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Krüger dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego przy ul. Rodzynkowej 19 w Toruniu (dz. nr 60/8 obręb 28) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 10.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 719/2021Informuję, że Pani Jolanta Hoffmann Mazurek dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego przy ul. Wiklinowej 17 w Toruniu (dz. nr 17/11, 22/8, 22/15, 23/11 obręb 26) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 05.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 717/2021Informuję, że Artor Europa sp. z o. o. dokonało zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 25 w Toruniu (dz. nr 47, obręb 7) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). 04.01.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A