Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115066
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 962
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 253/2020Informuję, że Pani Halina Landowska i Pani Karolina Bańkowska dokonały zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 50 w Toruniu (dz. nr 168, obręb 8) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 252/2020Informuję, że Pan Marek Landowski, dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 3, 8, 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 48 w Toruniu (dz. nr 167, obręb 8) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 251/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Tadeusza Olszewskiego, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 5 w Toruniu (dz. nr 81/2, obręb 10) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 250/2020Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Agnieszki Dreweńskiej, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 41 w Toruniu (działka nr 545/5 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 249/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Białkowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu użytkowego w budynku przy ul. Prostej 13 w Toruniu (działki nr 261 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 01.12.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 248/2020Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Jerzego Magdzińskiego dot. zamiaru rozpoczęcia budowy instalacji gazowej na gaz płynny dla rozbudowy budynku mieszkalnego o część usługową przy ul. Łódzkiej 19B w Toruniu (działka nr 34 z obrębu 73) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4973/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nr WAiB.6740.12.497.209.2020 IBJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla AM BUILDING „KOŁŁĄTAJA” sp. z o. o. ul. Moniuszki 11/,3 87-100 Toruń obejmująca: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłątaja 3 w Toruniu (działki nr 280/5, 280/4, 279/1, 320/1 z obrębu 3), 27.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 247/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki PEKABEX BET S.A. z siedziba w Poznaniu przy ul. szarych Szeregów 27, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Weronikę Zapaśnik dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowego przyłącza kablowego 15 kV z słupową stacja transformatorową 15/0,4 kV zasilania placu budowy przy ul. Okólnej 12 w Toruniu zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 27.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 246/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czarlińskiego w Toruniu (działki nr 34, 38, 40, 41, 175, 176 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 26.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 245/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Piotrowiaka dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej i odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Stefana Grota Roweckiego i ul. Okólnej w Toruniu (dz. nr 140, 138, 139 obr. 73; dz. nr 219, 223, 225/4, 226, 232, 233, 142, 165, 187, 186/1, 186/2, 186/4, 186/5, 290/2 obr. 66; dz. nr 687 obr. 67) – zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami). 24.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 244/2020Informuję, że Pan Karol Zielke, dokonał zgłoszenia modernizacji instalacji gazowej przy ul. Brązowej 5 w Toruniu (dz. nr 149, obręb 72) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 243/2020Informuję, że Pan Jerzy Magdziński, dokonał zgłoszenia instalacji gazowej na gaz płynny dla rozbudowy budynku mieszkalnego o część usługową przy ul. Łódzkiej 19B w Toruniu (dz. nr 34, obręb 73) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 242/2020Informuję, że organ w dniu 19 listopada 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 5 listopada 2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Bajerowską, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c 63PE z przyłączami 32PE w ulicy Osadniczej w Toruniu (dz. nr 95, 96, 97, 98, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 95, 96, 97, 98, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 – obręb 69 20.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 241/2020Informuję, że dnia 19 listopada 2020 r. organ decyzją znak: WAiB.6743.33.109.131.2020.WS wniósł sprzeciw do zgłoszenia rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sasankowej 3 w Toruniu (dz. nr 525 z obrębu 32), którego dokonała Pani Halina Kaniewska. 20.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 240/2020Informuję, iż organ w dniu 18 listopada 2020 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pana Jarosława Zgurzyńskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Szynala dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wiśniowieckiego 33 w Toruniu (działka nr 954 z obrębu 32) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 239/2020Informuję, że Pani Agnieszka Dreweńska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 41 w Toruniu (działka nr 545/5 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 238/2020Informuję, że Pani Agnieszka Majewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 62A w Toruniu (działka nr 115/5, 115/1, 115/8 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 237/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia że Pani Genowefy Rejmandowskiej, reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Zajkowską, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Turkusowej 25 w Toruniu (dz. nr 811/4, 820 – obręb 66) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 811/4, 820 – obręb 66 18.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 236/2020Informuję, iż organ, po uzupełnieniu wniosku nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Trawińskiego, polegającego na remoncie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu (działka nr 92/7 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A