Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021

Liczba wejść na stronę: 17476513
Data (2021-10-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1010
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 603/2021Informuję, że Pan Piotr Maliszewski dokonał zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Jesiennej 38 w Toruniu (dz. nr 92 – obręb35) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 602/2021Informuję, że Pani Aleksandra Kustra – Rogatka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 142 w Toruniu (dz. nr 4 – obręb 7) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 601/2021Informuję, że Pani Aleksandra Kustra – Rogatka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 142 w Toruniu (dz. nr 4 – obręb 7) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 600/2021Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu przy ul. Gen J. Bema 128, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez wprowadzenie nowych obwodów ze stacji transformatorowej, budowę linii kablowych i złącz kablowych połączonych w pierścień przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 230/3, 199 – obręb 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 599/2021Informuję, iż organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pana Mieczysława Sieklickiego, dot. wykucia otworu pod drzwi balkonowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz postawieniu tarasu drewnianego przy ul. Jasnej 19/1 w Toruniu (działka nr 889 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 598/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Współwłaścicieli Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 działających przez Zarządcę Sądowego Panią Małgorzatę Janas, dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 122 w Toruniu (działka nr 219 z obrębu 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 25.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 597/2021Informuję, że Marbud Domy i Mieszkania sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 46-48, reprezentowana przez Pana Jakuba Kaczorowskiego dokonała zgłoszenia budowy odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej oraz przyłącza wody przy ul. Krętej 107-107C w Toruniu (dz. nr 970/1, 970/2, 970/3, 728/4, 728/5, 728/6, – obręb 63) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 596/2021Informuję, że Pan Jacek Piotrowski poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Michalskiego dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wola Zamkowa 17 w Toruniu (dz. nr 153 – obręb 18) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 595/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marcina Kubiś dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Łomżyńskiej 13 w Toruniu (dz. nr 455/1, obręb 53) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 594/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PRES Burdach i Wspólnicy Sp. J. dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego i przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Podgórskiej 14A, 14AA w Toruniu (dz. nr 86/1, 86/2, 44, 56, obręb 56)– zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 593/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Teresy Kuklińskiej dla inwestycji polegającej na wewnętrznej instalacji gazowej do lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orlicza – Dreszera 71 w Toruniu (dz. nr 1119, obręb 70) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 592/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Norkowskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej do lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 5 w Toruniu (dz. nr100, obręb 4) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 591/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ARTOR Europa Sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 25 w Toruniu (dz. nr 47, obręb 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 590/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Relaksowej 38 w Toruniu (dz. nr 94/49 – obręb 78) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 21.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 589/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Idzikowskiego 25A w Toruniu (dz. nr 255/1 – obręb 71) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 21.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 588/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowan ych przez Panią Hannę Kopczyń ską Wiewiór s ką dla inwestycji polegającej na budowie si eci wodno kanalizacyjnej na terenie ograniczonym ul. H ebanową, S kłodowskiej Curie , Ol sztyńską i planowaną Trasą Średnicową w Toruniu ( dz. nr 72/16, 72/25, 72/26, 72/14, 72/10, 72/12 z obrę bu 46 oraz dz. nr 23/2, 59/2, 60/5, 48/2, 27/1, 28/1 z obrębu 47 , jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 19.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 587/2021Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu z dnia 12 sierpnia 2021 r., uzupełnionego w dniu 14 października 2021 r., dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Bankowej 12 w Toruniu (dz. nr 90 – obręb 14) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 18.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 586/2021Informuję, że w dniu 14 października 2021 r. Pan Łukasz Krasucki dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 44 w Toruniu (dz. nr 258 obręb 9, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 18.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 585/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych (elektroenergetycznej sieci kablowej) nn-0,4 kV i dwóch szafek pomiarowych przy ul. Bekasa w Toruniu (dz. nr 1135, 1118, 1119 obręb 74) 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 584/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Róży Jagielskiej dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 29 w Toruniu (dz. nr 213 obręb 73) 15.10.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A