Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 14.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11098589
Data (2019-11-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 704
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 145/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Włocławskiej 233-235 (dz. nr 114, 149 w obrębie 76) 05.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Panią Ewelinę Bagińską – Dworak, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci cieplnej zasilającej obszar Abisynii w ul.: Przeskok, Działowa, Przelot w Toruniu (dz. nr 144/29, 147/2, 146/7, 146/1, 150/6, 150/5, 150/7, 148, 162/14, 163/2, 165/3, 177/2, 176/1, 176/2, 175/2, 132/3, 132/13, 132/14, 91/2 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Kanałowej w Toruniu, dla potrzeb posesji nr 16 (dz. nr 821/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2019Zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia MSTYL Milenia Jurkiewicz, dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Brzoskwiniowej 45 w Toruniu (dz. nr 69/2, 72/32 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy Pl. F. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej nn-0,4 kV przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. nr 75/10 obręb 54) 24.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2019Zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia Pani Magdaleny Manickiej, dot. budowy sieci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla potrzeb posesji przy ul. Glinieckiej 9 w Toruniu (dz. nr 155 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji przy ul. Przelot działka 139/18 z obrębu 54 w Toruniu (dz. nr 139/14 w obrębie 54) brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 138/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 482/12 w obrębie 10) brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 580/1 – obręb 10 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 12/1, 23/11 przy ul. Legionów – Polnej w Toruniu (dz. nr 23/12 – obr. 33) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 12/1, 23/11 – obr. 33 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedz. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dot. rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 5b przy ul. Zakole w Toruniu (obręb 62, dz. nr 84/12). (Podstawa prawna art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami)). 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 35/37 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. nr 119/3, obręb 18) – zgodnie z art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 134/2019Zaświadczam że w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ulicy Elektrycznej 27 w Toruniu (dz. nr 23/3, 145 z obrębu 33), brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 16 zlokalizowanej przy ul. Kanałowej w Toruniu (dz. nr 821/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do działek nr 349/2, 349/3 i 349/4 w ul. Łącznej/Okólnej w Toruniu (dz. nr 323, 324, 325, 339, 349/1 w obrębie 72)zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 349/2, 349/3, 349/4, 323, 324, 325, 339, 349/1 – obręb 72 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 131/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji numer 31-37 i 39-45 przy ul. Gdańskiej w Toruniu (dz. nr 643/5 w obrębie 53), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 642/13, 642/14 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Góreckiej i Pana Dariusza Góreckiego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne wraz z przyłączem na potrzeby posesji przy ul. Relaksowej 5 w Toruniu (dz. nr 257, 284 w obrębie 76) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 129/2019Informuję, że MSTYL Milenia Jurkiewicz, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 45 zlokalizowanej przy ul. Brzoskwiniowej w Toruniu (dz. nr 69/2, 72/23 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 127/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. z siedz. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 5b przy ul. Zakole w Toruniu (obręb 62, dz. nr 84/12) 03.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 126/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Morcinka 11A (dz. nr 180/1, 181, 182/1 w obrębie 9) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A