Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12052280
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 776
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2020 Informuję, że organ po rozszerzeniu (o dodatkowe działki) oraz uzupełnieniu wniosku w dniu 9 marca 2020 r. nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działki nr 57, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/29, 96/30, 96/36, 112/4, 112/11, 112/12, 112/13, 112/18, 112/23, 112/29, 112/35, 112/36, 114, 115, 118/1, 118/2, 119/1, 120/10 (przed podziałem działka nr 120/5), 121/7, 121/8, 123/1, 124/4, 125/3, 129/3, 137/3 z obrębu 22, działki nr 100/3, 100/6, 101/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 114/1, 116/1, 117/1, 128/4, 128/7, 128/9, 128/15, 129/2, 136/2, 138/1, 140/1, 141/1, 142/2 z obrębu 23) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2019, poz.1186 ze zmianami) 26.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 84 w Toruniu (działki nr 568, 537/2 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 9 marca 2020r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Wałdowskiej w Toruniu (dz. nr 26, 31/7, 194/11 – obr. 45) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 31/6, 31/8, 194/9 – obr. 45 20.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 64/2020Informuję, że spółka Geotermia Toruń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu w dniu 12 marca 2020 r. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej do obiektów WSKSiM, zakładów TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich - w zakresie II etapu, tj. odcinka od miejsca lokalizacji przyłącza Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II do miejsca przyłączenia Hotelu Akademickiego WSKSiM wraz z wykonaniem przyłącza [podstawa prawna: art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)]. 18.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 63/2020Informuję, że w dniu 17.03.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dot. budowy odcinka odgałęzienia bocznego do posesji nr 39-41 przy ul. Dojazd w Toruniu (działki nr 32/41, 33/11 z obrębu 54), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: działki nr 32/41, 33/11, 35/4 obręb 54 18.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 62/2020Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego - kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, z dnia 23 stycznia 2020 r., dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granicy posesji przy ul. Kartuskiej w Toruniu (dz. nr 212/1, 212/16, 212/17, 214/7, 215/22, 712 – obręb 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 61/2020Informuję, że w dniu 16.03.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Macieja Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.W.B. i I. „KOMA” z siedzibą przy ul. Chrobrego 14 w Toruniu dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowego z halą wystawowo – magazynową (w realizacji) przy ul. Słupskiej 6 w Toruniu (obręb 53, działki nr 292/4, 301/2, 301/3), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: działki nr 292/4, 301/2, 301/3, obręb 53 16.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 60/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Ciechocińskiej w Toruniu (dz. nr 285, 284/4, 284/8, 284/5, 284/6, 284/3, 280/3, 284/2, 280/7, 280/1, 280/2 obręb 69) 16.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 59/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń z siedzibą przy pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego w celu zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 15 w Toruniu oraz przebudowy linii napowietrznej nn na dz. nr 182, 165/2, 173/3, 163/6, 162, 139/28, 144 w obrębie 61. [podstawa prawna: art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)]. 13.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 58/2020Informuję, że w dniu 6 marca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Wymarzonej 15 w Toruniu (dz. nr 259/35 – obr. 46) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 11.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 57/2020Informuję, że w dniu 6 marca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Komorowskiego – Bora 19 w Toruniu (dz. nr 214 – obr. 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 11.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 56/2020Informuję, że w dniu 3 marca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego do posesji nr 18 w ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Toruniu - dz. nr 310, 317, 239 w obrębie 49 – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 05.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 55/2020Informuję, że w dniu 3 marca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego dokonała zgłoszenia budowy odcinka odgałęzienia bocznego do posesji nr 39-41 przy ul. Dojazd w Toruniu (działki nr 32/41, 33/11 z obrębu 54)– zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 04.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 54/2020Informuję, że w dniu 26 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci wodno - kanalizacyjnej przy rondzie J. Kuronia i przy ulicach Gen. W. Andersa i Okólnej w Toruniu (działki nr 540, 807, 812, 808 w obrębie 70 oraz działki nr 1/56, 1/6, 1/89 w obrębie 75) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 28.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie od gałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do nieruchomości o adresie ul. Sadowej 57A przy ulicy Morelowej w Toruniu (dz. nr 110/9, 111/5 obr. 28 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) Obszar oddziaływania: 110/9, 111/5 obr. 28 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Przyjaciół w Toruniu (dz. nr 193/12, 234 – obr. 61) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 193/12, 234 – obr. 61 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2020Informuję, że dnia 26.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przebudowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi oraz budowy nowego fragmentu osiedlowej sieci cieplnej wraz z obiektem towarzyszącym – komorą E.36 na terenie kampusu UMK i przy ul. Gagarina w Toruniu; ul. Władysława Bojarskiego 1, ul. Jurija Gagarina 1-3, ul. Bielańska 47, 87-100 Toruń (obręb 1, działki nr 3/7, 4/21), dokonanego przez spółkę PGE S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowaną przez Pana Janusza Szynala 26.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2020Informuję, że w dniu 18 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonała zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych D-1, D-2 (działki nr 71, 72 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 21.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonały zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych i odbiorczych D3, D5, D6 (działki nr 51, 138 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 21.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A