Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15932048
Data (2021-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 7307
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 120/2021w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu 09.06.2021
Zarządzenie PMT 119/2021w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu 09.06.2021
Zarządzenie PMT 117/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze 07.06.2021
Zarządzenie PMT 116/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w roku 2021 w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022 02.06.2021
Zarządzenie PMT 115/2021w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 02.06.2021
Zarządzenie PMT 114/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2021 r. 01.06.2021
Zarządzenie PMT 113/2021w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 31.05.2021
Zarządzenie PMT 112/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 111/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 110/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 109/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 108/2021w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu 31.05.2021
Zarządzenie PMT 107/2021w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku apilkacyjnego Gminy Miasta Toruń do Programu UNICEF "Miasto Przyjazne Dzieciom" 26.05.2021
Zarządzenie PMT 106/2021w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru i koordynacji prac nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego". 26.05.2021
Zarządzenie PMT 105/2021w sprawie procedury wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, które przeznaczone będą na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 19.05.2021
Zarządzenie PMT 104/2021w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 19.05.2021
Zarządzenie PMT 103/2021w sprawie ustalenia regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 118 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 19.05.2021
Zarządzenie PMT 102/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wsparcia procesu przygotowania konkursu architektonicznego na zaprojektowanie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimagew 14.05.2021
Zarządzenie PMT 101/2021w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu 13.05.2021
Zarządzenie PMT 100/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie miasta Torunia w 2021 r. 12.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A