Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15478293
Data (2021-05-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 7270
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 84/2021w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Polnej 9-11 14.04.2021
Zarządzenie PMT 83/2021w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu strychowego nr 18, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Łaziennej 28 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 14.04.2021
Zarządzenie PMT 82/2021w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 12 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku połoonego przy ul. Królowej Jadwigi 20 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 14.04.2021
Zarządzenie PMT 81/2021w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Świdnickiej 5 i 9-13, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 14.04.2021
Zarządzenie PMT 80/2021ws sprawie ustalenie stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 14.04.2021
Zarządzenie PMT 79/2021w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu przy ul. Gagarina 36 13.04.2021
Zarządzenie PMT 78/2021w sprawie przyjęcia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość, położoną przy ul. Rydygiera 22-26/Donimirskiego 1-3/Łyskowskiego 42 w Toruniu 07.04.2021
Zarządzenie PMT 77/2021w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 25 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 07.04.2021
Zarządzenie PMT 76/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 75/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 74/2021w sprawie ustalenia celów jakościowych realizowanych w roku 2021 w Urzędzie Miasta Torunia 01.04.2021
Zarządzenie PMT 73/2021w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydanta na stanowisko dyrektora Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu 01.04.2021
Zarządzenie PMT 72/2021w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 87, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 31.03.2021
Zarządzenie PMT 71/2021w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej przy ul. Batorego, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 31.03.2021
Zarządzenie PMT 70/2021w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6B, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku mieszkalnego położonego w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 25A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 31.03.2021
Zarządzenie PMT 69/2021w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nabywania abonamentu zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania 31.03.2021
Zarządzenie PMT 68/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 31.03.2021
Zarządzenie PMT 67/2021w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020 31.03.2021
Zarządzenie PMT 66/2021w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Majdanów 4-8 24.03.2021
Zarządzenie PMT 65/2021w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Bulwar Filadelfijski 24.03.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A