Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 22944596
Data (2022-10-01)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 4097
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 577/2020Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 21.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 576/2020Wydział Promocji i Turystyki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie koszulek T-SHIRT. 16.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 575/2020Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Skarbu Państwa w 2021 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 14.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 574/2020Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Miasta Toruń w 2021 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 14.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 573/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie usługi konserwacji i eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych i innych obiektów na terenie miasta Torunia. 14.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 572/2020Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy codziennej oraz czasopism na 2021 rok. 11.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 571/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wsparcie serwisowe urządzeń sieciowych firmy CISCO użytkowanych w Urzędzie Miasta Torunia 10.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 570/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składanie ofert na „Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”. 10.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 569/2020Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 09.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 568/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługę w zakresie codziennego ozonowania i dezynfekcji powierzchni oraz powietrza w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta Torunia. 08.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 567/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. I. „Sprzątanie 69 miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu”; II. „Przeprowadzanie czyszczenia powierzchni dotykowych sprzętu i wyposażenia z użyciem detergentu i dezynfekcji na 69 miejskich placach zabaw w Toruniu". 08.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 566/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkę nożną, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne”. 08.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 565/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych typ Kali B zlokalizowanej na zewnątrz budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Bydgoskiej 5 w Toruniu. 07.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 564/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 25 przełączników sieciowych (switch). 02.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 563/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 2 licencji: • Microsoft SQL Server 2019 Standard, pakiet 2 core – 2 licencje (2 x 2 core) (p/n: 7NQ-01581) Licencja musi Zamawiającemu zapewnić: - możliwość rejestracji na koncie VLSC Zamawiającego - być typu otwartego na zasadach OLP - być bezterminowa 01.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 562/2020Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych zlecanych przez Urząd Miasta Torunia w prasie codziennej o zasięgu lokalnym (obejmującym teren miasta Torunia) oraz ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. 27.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 561/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na : "Wydruk i zakopertowanie personalizowanej korespondencji – zawiadomień do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń". 27.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 560/2020Biuro Kadr i Płac ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wybór Instytucji Finansowej Świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 26.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 559/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na usługę wsparcia serwisowego urządzeń sieciowych firmy Cisco 24.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 558/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej w zakresie usługi przechowywania pojazdów i postępowania z pojazdami usuniętymi z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, dostarczonymi na parking strzeżony obsługiwany przez oferenta. 23.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A