Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 26.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16358279
Data (2021-07-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 7173
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 666/2021w sprawie zarządzenia wyborów do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia ich terminów. 17.06.2021
Uchwała RMT 665/2021w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 17.06.2021
Uchwała RMT 664/2021w sprawie nazwania placu: plac Witalisa Ugrechelidze. 17.06.2021
Uchwała RMT 663/2021w sprawie nadania nazwy rondu: rondo Kazimierza Ulatowskiego. 17.06.2021
Uchwała RMT 662/2021zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu”. 17.06.2021
Uchwała RMT 661/2021w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Toruński” sp. z o.o. 17.06.2021
Uchwała RMT 660/2021w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Toruński” sp. z o.o. 17.06.2021
Uchwała RMT 659/2021w sprawie desygnowania osób przez Radę Miasta Torunia do składu Komisji Mieszkaniowej. 17.06.2021
Uchwała RMT 658/2021w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent. 17.06.2021
Uchwała RMT 657/2021w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela. 17.06.2021
Uchwała RMT 656/2021w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 9 o funkcji gospodarczej usytuowanego w budynku położonym przy ul. Żeglarskiej 24 w Toruniu, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń. 17.06.2021
Uchwała RMT 655/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szubińskiej 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 17.06.2021
Uchwała RMT 654/2021w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027. 17.06.2021
Uchwała RMT 653/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu. 17.06.2021
Uchwała RMT 652/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Jana Dekerta i Leona Czarlińskiego w Toruniu. 17.06.2021
Uchwała RMT 651/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Jana Matejki w Toruniu. 17.06.2021
Uchwała RMT 650/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Kosynierów Kościuszkowskich i Wincentego Witosa w Toruniu. 17.06.2021
Uchwała RMT 649/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu. 17.06.2021
Uchwała RMT 648/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. 17.06.2021
Uchwała RMT 647/2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu. 17.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A