Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15478493
Data (2021-05-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 7135
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 628/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lutego 2021 r. na Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 627/2021w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 lutego 2021r. 15.04.2021
Uchwała RMT 626/2021w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 grudnia 2020r. 15.04.2021
Uchwała RMT 625/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2021r. 15.04.2021
Uchwała RMT 624/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Morwowej 2-22 i ul. Równinnej 30. 15.04.2021
Uchwała RMT 623/2021zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 622/2021zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 15.04.2021
Uchwała RMT 621/2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania. 15.04.2021
Uchwała RMT 620/2021w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. 15.04.2021
Uchwała RMT 619/2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 618/2021w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 15.04.2021
Uchwała RMT 617/2021w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 616/2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 615/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu. 15.04.2021
Uchwała RMT 614/2021zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 15.04.2021
Uchwała RMT 613/2021w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 22 lutego 2021r. 18.03.2021
Uchwała RMT 612/2021w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 17 lutego 2021r. 18.03.2021
Uchwała RMT 611/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021r. 18.03.2021
Uchwała RMT 610/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 lutego 2021r. 18.03.2021
Uchwała RMT 609/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 lutego 2021r. 18.03.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A