Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 26.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16358191
Data (2021-07-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 918
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
11.6733.3/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie masztu pantografu przeznaczonego do ładowania autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu wraz ze stacją transformatorową oraz siecią elektroenergetyczną 15 kV, na terenie położonym przy Placu św. Katarzyny w Toruniu (część działki nr 131 obręb 18), dla realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów MZK w Toruniu” w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. 26.07.2021
20.6220.2/2021obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” 19.07.2021
15.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie położonym przy ul. Szosa Lubicka 137 w Toruniu (część działki nr 5/25, obręb 52) 19.07.2021
17.4.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich oraz lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 16.07.2021
11.4.6730/2021Obwieszczenie zawiadamiające o modyfikacji przez Inwestora wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy, zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, rozbudowie i nadbudowie zejścia do piwnicy na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 16.07.2021
19.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 PE w ul. gen. J. Hallera (części dz. nr 98, 99, 147 obręb 71) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Hallera 40, 44, 48 15.07.2021
10.6733.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku basenu przy Zespole Szkół nr 14 w Toruniu (z rozbiórką istniejącej wieży), na terenie położonym przy ul. Hallera 79 w Toruniu (działka nr 2 obręb 72). 15.07.2021
24.6220.1/2021obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków wielorodzinnych w ramach inwestycji pn.: „GVD CT Wieżowiec Toruń” przy ul. Winnica, Rzeczna i Szosa Lubicka w Toruniu (dz. nr 191/2, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/19, 191/22, 191/22 – obręb 57, dz. nr 13/1, 6/2 – obręb 58)” 14.07.2021
3.6740.2/2021Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 7 lipca 2021 r., znak: WAiB.6740.15.3.9.2021 KJ dla inwestycji pn: „Budowa drogi dojazdowej stanowiącej odcinek łączący ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego z osiedlem Piernikowym i ul. Szosa Lubicka w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: 5/9 i 5/11 (z podziału działki 5/3), 5/5, 15/4 (z podziału działki 15/3), 5/8, 145/9 (z podziału działki nr 145/7), 145/3, 137/1, 190/5 (z podziału działki nr 190/3), 252/4 (z podziału działki nr 252/1) obr. 56. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: działki nr 15/5 (z podziału działki nr 15/3), 118, 191/4, 196/4 obr. 56. Przebudowa innych dróg publicznych (ul. Targowa) : działka nr 116/2 obr. 56 14.07.2021
20.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsca przeróbki osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu (części działek nr 139/1, 139/4, 139/6, 128/11, obręb 23) 13.07.2021
18.6220.1/2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parku handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Fortecznej 10 w Toruniu (dz. nr 217/8 – obręb30)” 12.07.2021
14.6733.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu o zadaszony podjazd dla karetek dla szpitalnego oddziału ratunkowego” na terenie położonym przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 12.07.2021
355/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa samoobsługowej stacji paliw i samoobsługowej myjni samochodowej z powiązaną infrastrukturą techniczną z totemami reklamowo – cenowymi i wewnętrzną instalacją gazową przy ul. Polnej 14 / Legionów 175 w Toruniu (dz. nr 12/1, 23/11, 12/2, 23/12 z obrębu 33). 09.07.2021
11.6220.3/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. W. Andersa do torów kolejowych (dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1, 596, 597/2, 598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1, 653/1, 654/1 – obręb 66; dz. nr 398, 408/1, 409/1, 409/2, 415, 424, 436, 437, 457, 471 – obręb 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 – obręb 74)” 08.07.2021
17.2.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na terenie położonym przy ul. Kruczej, Jeleniej, Wrzosowej w Toruniu (części działek nr 632, 786, 789, 791, 793, 795, 790, obręb 31) 07.07.2021
17.6220.2/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Osiedle Granitowe” – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. H. Strobanda 6 / K. Grasera 1A w Toruniu (dz. nr 171/3, 171/4 – obręb 30) 07.07.2021
7.6220.3/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów przy ul. Płaskiej 24-36 w Toruniu (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 – obręb 45)” 07.07.2021
1.6220.21.3/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu” teren inwestycji: dz. nr 396/6, 290/4, 292/4, 396/10, 435/2, 396/12, 396/14, 396/15, 290/1, 290/2, 428 – obręb 66) 07.07.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A