Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18570618
Data (2022-01-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 180
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
171.6730.4/2021Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabuodwy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55). 05.01.2022
315.6740.2020/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu” (dz. nr 37 z obrębu 38) oraz zawiadomieniu stron o toczącym się postępowaniu. 20.12.2021
171.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55) 16.12.2021
1018.6740.2019/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Torunia, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych F, G, H z garażami podziemnymi z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Włocławskiej 11 w Toruniu (dz. nr 435/2, 435/1, 434 i 436 z obrębu 66). 09.12.2021
900.6740.2020/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Podgórnej 60 w Toruniu”(dz. nr 433/4, 436/2, 437/3, 436/1 z obrębu 10) oraz o zawiadomieniu stron postępowania o toczącym się postępowaniu w ww. sprawie. 09.12.2021
171.1.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55) 08.12.2021
540.6740./2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 195, 261, 298/1, 330, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 322, 323, 315, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 298/2, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 193, 227/4 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, obr. 12), 28.10.2021
152.4.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego znajdującego się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obręb 17) 04.10.2021
124.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 22 na lokal usługowy (biuro z częścią socjalną) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na terenie położonym przy ul. Kościuszki 54 w Toruniu (część działki nr 77, obręb 11) 15.09.2021
152.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego znajdującego się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 14.09.2021
11.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy, zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, nadbudowie zejścia do piwnicy na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 i część działki nr 171 obręb 17) 02.09.2021
152.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 01.09.2021
124.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 22 na lokal usługowy (biuro z częścią socjalną) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 54 w Toruniu (część działki nr 77, obr. 11) 24.08.2021
17.5.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich oraz lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obręb 17) 13.08.2021
325/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 231/3 z obrębu 5. 12.08.2021
11.5.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy, zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, nadbudowie zejścia do piwnicy na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 i część działki nr 171 obręb 17) 12.08.2021
124.1.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 22 na lokal usługowy (biuro z częścią socjalną) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 54 w Toruniu (część działki nr 77, obr. 11) 10.08.2021
324/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną jako działki geodezyjne nr 9/5, 4/3, 17/3 z obrębu 5 30.07.2021
323/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną jako działka geodezyjna nr 231/3 z obrębu 5. 20.07.2021
17.4.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich oraz lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 16.07.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A