Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18569871
Data (2022-01-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 124
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 66/2021Petycja ws. wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul.Studziennej w Toruniu. 13.12.2021
Petycje 65/2021w sprawie planowanego połączenia ul. Czarlińskiego z ul. Podgórną oraz z ul. Kilińskiego-Piaskową 10.12.2021
Petycje 64/2021w sprawie w sprawie przywrócenia kursowania linii nr 39 do Kaszczorka. 21.09.2021
Petycje 63/2021o podjęcie prac mających na celu wsparcie ponownego otwarcia pogotowia stomatologicznego w Toruniu i/lub poszerzenia programu zakresu programu wieloletniego "Toruń olśniewa uśmiechem". 30.08.2021
Petycje 62/2021o zmianę zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i uznanie terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Polnej, Ugory, Storczykowej i Szosa Chełmińska za tereny zielone z funkcją rekreacji dostępne dla ogółu mieszkańców i zmianę przeznaczenia tego terenu na teren zieleni, sportu i rekreacji, bez możliwości dalszej zabudowy. 27.08.2021
Petycje 61/2021Petycja do Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wstrzymania odstrzału dzików na terenie Torunia. 03.08.2021
Petycje 60/2021o jak najszybsze zakończenie prac nad uchwałą krajobrazową – kodeksem reklamowym. 23.07.2021
Petycje 59/2021Petycja ws. sprzeciwu wycinki roślinności na nieruchomości przy ul. Antczaka 46 w Toruniu. 14.07.2021
Petycje 58/2021o zmianę Statutu Gminy Miasta Toruń. 02.06.2021
Petycje 57/2021o przeprowadzenie wyborów do rad okręgów wiosną 2021 roku z wykorzystaniem alternatywnych, bezpiecznych metod a nie koniecznością spotkania 150 osób w jednym pomieszczeniu. 05.03.2021
Petycje 56/2021o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 05.03.2021
Petycje 55/2021w sprawie podjęcia działań w zakresie opieki nad zwierzętami i ich ochrony. 03.03.2021
Petycje 54/2021Petycja w sprawie nadania działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych uprawnienia do stosowania zerowej stawki za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu. 24.02.2021
Petycje 53/2021w sprawie zwiększenia finansowania drużyn występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce do kwoty 6 922 600 zł, a w szczególności Klubu Hokejowego Toruń. 24.02.2021
Petycje 52/2021o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 24.02.2021
Petycje 51/2021w sprawie uchwalenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Torunia odnośnie dofinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z budżetu gminy. 10.02.2021
Petycje 50/2020wzywająca Radę Miasta Torunia do podjęcia uchwały w obronie mieszkańców Gminy narażonych na niebezpieczeństwo i utratę przysługujących praw w związku z planowana ogólnopolską akcją szczepień. 26.01.2021
Petycje 49/2020w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. 22.12.2020
Petycje 48/2020w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne wykluczania społecznego mieszkańców Torunia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. 22.12.2020
Petycje 47/2020w sprawie zmiany zapisów Statutu Gminy Miasta Toruń dotyczących tworzenia jednostek pomocniczych. 22.12.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A