Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 14.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11098520




Data (2019-11-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 54
1-20 21-40 41-54 

Dokument Tytuł Data
Petycje 19/2019Petycja o jak najszybszą realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów położonych przy ul.Gagarina 34 w Toruniu". 07.10.2019
Petycje 18/2019Petycja w sprawie wprowadzenia możliwości głosowania na członków rad okręgów w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową. 04.10.2019
Petycje 17/2019Petycja w sprawie zapewnienia trwałego, wieloletniego funkcjonowania "Mobilnego Domu Kultury Oryl" w Kaszczorku. 02.10.2019
Petycje 16/2019Petycja ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Storczykowej w Toruniu. 05.09.2019
Petycje 15/2019Petycja w sprawie społecznych opiekunów zieleni. 02.09.2019
Petycje 14/2019Petycja w sprawie społecznych opiekunów zieleni. 02.09.2019
Petycje 13/2019Petycja w sprawie zarządzania zielenią. 02.09.2019
Petycje 12/2019Petycja w sprawie dotacji na zakup urządzeń retencyjno-rozsączających. 29.08.2019
Petycje 11/2019Petycja w sprawie ogrodów deszczowych. 29.08.2019
Petycje 10/2019Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 12.08.2019
Petycje 9/2019Petycja w sprawie przeprojektowania pl. Rapackiego w taki sposób, aby był bezpieczny dla pieszych i rowerzystów, przyjazny oraz przejezdny dla pojazdów jadących z i na most. 02.08.2019
Petycje 8/2019Petycja o uznanie roku 2023 "Rokiem zabytkowych drewnianych stropów Torunia". 17.07.2019
Petycje 7/2019Petycja w sprawie utwardzenia i oświetlenia ul. Antoniego Bagińskiego w Toruniu. 06.06.2019
Petycje 6/2019Petycja społeczna dotycząca projektu "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II". 24.05.2019
Petycje 5/2019Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Toruniu. 07.05.2019
Petycje 4/2019Petycja w sprawie udziału w konkursie "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019. 01.04.2019
Petycje 3/2019Petycja SP4 ws.przeniesienia przystanku autobusowego MZK w okolice dawnego zakładu Torpo w Toruniu. 25.03.2019
Petycje 2/2019Petycja w sprawie zmiany uchwał dotyczących jednostek pomocniczych gminy. 06.03.2019
Petycje 1/2019Petycja ws. fluoryzacji wody za pomocą neurotoksyn. 01.03.2019
Petycje 13/2018Petycja w sprawie przywrócenia poprzedniej lokalizacji przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury przed ul. Szosa Chełmińska. 12.12.2018

1-20 21-40 41-54 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A