Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021

Liczba wejść na stronę: 17476565
Data (2021-10-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 241
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 64/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości, znak 0417-SEE.711-5.11.2021 15.10.2021
Inne dokumenty 63/2021Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.58 dot. skarg na decyzję GDOŚ z dnia 4.06.2021r, znak DOOŚ.WDŚZIL.420.8.2020.mk.49 15.10.2021
Inne dokumenty 58/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.10.2021r. o wniesieniu odwołaniu od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS 08.10.2021
Inne dokumenty 59/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.4210.116.5.2021.MN 04.10.2021
Inne dokumenty 57/2021Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 11/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 28.09.2021
Inne dokumenty 56/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 24.09.2021
Inne dokumenty 55/2021Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - KW BRAK 14.09.2021
Inne dokumenty 54/2021Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00047563/5 14.09.2021
Inne dokumenty 53/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Kociewskiej 14.09.2021
Inne dokumenty 52/2021Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 9/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 27.08.2021
Inne dokumenty 50/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.55.12.2021.MN z dnia 18.08.2021r. 26.08.2021
Inne dokumenty 49/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar”. 26.08.2021
Inne dokumenty 48/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych "Mała Nieszawka" oraz o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wody. 20.08.2021
Inne dokumenty 47/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.55.9.2021.MN z dnia 09.08.2021 r., w sprawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. 12.08.2021
Inne dokumenty 46/2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych, zlokalizowanego na terenie dz. nr 112 obręb 0043 Miasto Toruń 06.08.2021
Inne dokumenty 45/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z 27.07.2021r. o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 02.08.2021
Inne dokumenty 44/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu". 27.07.2021
Inne dokumenty 43/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Gminie Lubicz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu" 20.07.2021
Inne dokumenty 42/2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące rzeki Drwęcy obiektu mostowego oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące przewodów w rurociągu osłonowym 14.07.2021
Inne dokumenty 41/2021Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 7/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych. 12.07.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A