Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15932158
Data (2021-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 186
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 187/2021Biuro Ogrodnika Miasta UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na powierzchni utwardzonej na terenie miasta Torunia. 18.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 186/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne z opcją skanowania i kserowania, bez faksu, na biurko – 1 sztuka 17.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 185/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dokończenie zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego w Toruniu” 16.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 184/2021Biuro Projektów Informatycznych zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: : świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zamawiającego w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących miejscowych i strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych a także do/z sieci telefonii komórkowej w naliczaniu sekundowym w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia. 15.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 183/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • udzielenie licencji oprogramowania VMware vSphere 7 Enterprise Plus - 2 szt. wraz z opieką serwisową: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year dla w/w licencji na okres 1 roku wraz z liczbą punktów PSO - "PSO Credit - 26 pkt." 15.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 182/2021Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30.000 euro, zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na dokonaniu pomiarów odległości pomiędzy wskazanymi w niniejszej ofercie punktami. 10.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 180/2021W celu szacowania wartości zamówienia Wydział Promocji i Turystyki zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na opracowaniu programu rozwoju turystyki dla miasta Toruń do 2026 roku z perspektywą do 2030. 09.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 179/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dostawy i montażu (w tym instalacji) wyposażenia elektronicznego do Centrum multimedialno-edukacyjnego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu 08.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 178/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dostawy i montażu (w tym instalacji) 2 szt. laptopów do Centrum multimedialno-edukacyjnego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu 08.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 181/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej oraz wynajęcie Sali do ćwiczeń w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” 07.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 177/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn. "Wierzbowy Zakątek perełką Chełmińskiego Przedmieścia – pielęgnacja skweru”. 02.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 176/2021Biuro Ogrodnika Miasta UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na powierzchni utwardzonej na terenie miasta Torunia. 31.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 175/2021 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Spółdzielczej 9 murowanego budynku mieszkalnego. Budynek parterowy z dachem drewnianym krytym papą, zakres prac obejmuje rozbiórkę ogrodzenia z siatki stalowej, słupów metalowych oraz wiaty drewnianej i zabudowy typu „blaszak” w budynku instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 31.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 174/2021 Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Gagarina 152 w Toruniu. 28.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 173/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców podpórek dla rowerzystów wraz z usługą montażu, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na dostarczenie i montaż, we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach, do 40 sztuk podpórek dla rowerzystów. 27.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 172/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia wyceny usług w zakresie organizacji i realizacji usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami w okresie od 1 lipca 2022r. do 30 czerwca 2025r. 27.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 171/2021Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na wykonanie opracowania pt.: „Strategiczna mapa hałasu Miasta Torunia wraz z aktualizacją systemu do jej zarządzania oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia” 27.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 170/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie naprawy kładki stalowej dla pieszych przez Strugę Toruńską w osi ul. Działowej w Toruniu (awaria), w celu przywrócenia sprawności technicznej i bezpieczeństwa obiektu 27.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 169/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi doradczej/eksperckiej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na: 1.Świadczenie usługi doradczej w zakresie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). 2.Świadczenie usługi doradczej w zakresie kontroli i współpracy z wyłonionym wykonawcą SUMP dla MOFT na wszystkich etapach tworzenia dokumentu. 26.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 168/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej Torunia o łącznej powierzchni ok. 80 ha. 26.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A