Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21271444
Data (2022-07-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 571
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 199/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót: oczyszczenie doku wlotowego jazu rozdzielczego Strugi Toruńskiej przy ul. Przeskok w Toruniu. 29.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 198/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót: naprawa uszkodzeń umocnienia prawego brzegu Wisły przy ul. Bulwar Filadelfijski w Toruniu, na odcinku pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym im. J. Piłsudskiego. 29.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 197/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na Zakup i dostarczenie skanerów oraz drukarek etykiet termotransferowych. 28.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 196/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny netto i brutto wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie sprzętu wraz z montażem i uruchomieniem 15 nowych punktów kamerowych opartych o kamery IP stałopozycyjne fullHD. 27.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 195/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługę w zakresie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta Torunia. 27.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 194/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na Zakup i dostarczenie tableta 23.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 193/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: • Przełącznik sieciowy zgodny z załączoną specyfikacją – 4 sztuki. 23.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 192/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: dysk Dell 6TB 7.2K SAS 12G 3.5” do macierzy Dell SC 3000 (ST: 8HY6DP2) nr. - ST6000NM0095 – 1 szt. 23.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 191/2022Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na Opracowanie planu działań służących obniżeniu kosztów i optymalizacji zużycia mediów energetycznych w jednostkach i obiektach wchodzących w skład Gminy Miasta Toruń. 22.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 190/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Rekultywacja zieleni wzdłuż Bydgoskiej oraz Chopina”– budżet obywatelski. 22.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 189/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny netto i brutto wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie sprzętu wraz z montażem i uruchomieniem 22 nowych punktów kamerowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia". 20.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 188/2022Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie teczek kartonowych - Akta pojazdu. 17.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 187/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny netto i brutto wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie sprzętu wraz z montażem i uruchomieniem 15 nowych punktów kamerowych opartych o kamery IP stałopozycyjne fullHD (15 kamer stałopozycyjnych). 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 186/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi aktualizacji zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych położonych na terenie Gminy Miasta Toruń. 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 185/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: „Zagospodarowanie ronda Wiślanego oraz ronda Armii Pomorze w Toruniu”. 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 184/2022Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej oraz wynajęcie sali do ćwiczeń w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 183/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na Zakup i dostarczenie tableta 13.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 182/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki na terenie Bulwaru Filadelfijskiego 10.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 181/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opracowania i dostarczenia „Programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń”. 09.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 180/2022W związku z planowanym wszczęciem postępowania na świadczenie usługi pn.: „Badanie sprawozdań finansowych Gminy Miasta Toruń za lata 2022-2023” wspólny słownik zamówień (CPV) 79210000-9 Wydział Budżetu prosi o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia 09.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A