Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15932016
Data (2021-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Ilość dokumentów: 1

Dokument Tytuł Data
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 5.6733.58/2019Wniosek (wraz z załącznikami) o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla zamierzenia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej apartamentowej na terenie położonym przy ul. Winnica 25-27 w Toruniu (działka nr 99/2 i 100/2 obręb 57). 20.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A