Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15932380
Data (2021-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania finansowe UMT

Ilość dokumentów: 360
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 109/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 maja 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania POPRZEZ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. "TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI" (KONKURS Nr 31/2021) 18.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 108/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 06.05. 2021r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 38 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 18.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 107/2021Prezydent Miasta Torunia - Gminny Komisarz Spisowy w Toruniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Termin składania ofert: od 18 do 27 czerwca 2021 r. 17.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 106/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dodatkowego pakietu dokumentów rozszerzających Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028. 16.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 105/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu ostatniego etapu konsultacji społecznych dotyczących urządzenia terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym się pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą. 16.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 104/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu. 16.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2021W dniu 07.06.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne "OTWARTE" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Katalog wystawy "Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?" w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 11.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania (konkurs nr 24.1) 10.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2021Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych (konkurs nr 21/2021, II tura). 07.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ (konkurs nr 16.2/2021). 07.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza, w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację w 2021r. Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia pn. "Toruń ma oko na dzieciaki". 07.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 98/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza 1. edycję konkursu fotograficznego pn. „Zielone kreacje Torunia”. 02.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 97/2021Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 8 Rubinkowo oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktu sprzedaży usytuowanego na terenie Okręgu nr 8 Rubinkowo. 01.06.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o przyznaniu Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury na II półrocze 2021 r. 31.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 95/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w trybie wspierania wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA – II TURA (konkurs nr 23.2./2021) 28.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 94/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór zgłoszeń do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2020 lub całokształt działalności. 28.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 93/2021Wyniki otwartego konkursu ofert nr 27/2021 ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI (BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA, PODGÓRZA I STAREGO MIASTA)- konkurs nr 27/2021 27.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 92/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2021 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia”. 27.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 91/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Majsterkownia" (konkurs nr 30/2021). 26.05.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 90/2021Wyniki otwartego konkursu ofert nr 22.1/2021 ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie wspierania kultury fizycznej i rekreacji. 25.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A