Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 22945346
Data (2022-10-01)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania finansowe UMT

Ilość dokumentów: 563
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 113/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. 30.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 112/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA - II Tura (konkurs nr 21.2/2022) 23.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 111/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.08. 2022 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w terminie od 1.10 2022 r. do 31.12 2023 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 r.ż. (konkurs nr 39/2022) 22.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 110/2022Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu II etapu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie na 2023 r.” w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 19.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 109/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, że od 24 września do 3 października 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023 oraz podaje do wiadomości listy projektów do głosownia oraz projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie. 16.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 108/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. 15.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 107/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ poprzez realizację w latach 2022-2024 wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – II tura (konkurs nr 27.2/2022). 08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 106/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 38/2022). 08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 105/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi – II TURA (konkurs nr 37.2/2022). 02.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 104/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 37/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 36/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 35/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 34/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” -II tura (konkurs 3.2/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia dotycząca operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Toruń. 31.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 98/2022Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (ZGM), chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego (bez: lokali przeznaczonych na najem socjalny, lokali zw. ze stosunkiem pracy oraz tymczasowych pomieszczeń) na nowo wybudowane, pełnostandardowe mieszkania. 29.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 97/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia (konkurs 39/2022). 18.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, o pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy. 12.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 95/2022Informacja o wynikach konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2022 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w 2022 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia” 04.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 94/2022Informacja o przyznanym dofinansowaniu w ramach Programu „Moje Podwórko” - II nabór wniosków 20.07.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A