Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 22945126
Data (2022-10-01)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Plan na rok 2020

Ilość dokumentów: 10

Dokument Tytuł Data
Kontrole zewnętrzne 5/2021NIK - Planowanie, realizacja i utrzymanie inwestycji drogowych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Torunia. 30.03.2022
Kontrole zewnętrzne 4/2021MKiDN - Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap. 29.11.2021
Kontrole zewnętrzne 3/2021Woj. Kuj-Pom - kontrola skarg i wniosków 18.10.2021
Kontrole zewnętrzne 2/2021Kontrola NIK - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 19.07.2021
Kontrole zewnętrzne 1/2021Kontrola inwestycji przy ul. PCK 30 i 32 w Toruniu 24.03.2021
Kontrole zewnętrzne 5/2020Kontrola Sądu Rejonowego w DPS 30.11.2020
Kontrole zewnętrzne 4/2020NIK - sprzedaż przez gminy komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym 26.11.2020
Kontrole zewnętrzne 3/2020Kontrola NIK - Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi 26.11.2020
Kontrole zewnętrzne 2/2020Kontrola NIK - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. 26.11.2020
Kontrole zewnętrzne 1/2020Kontrola Wojewody - MOPR. 14.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A