Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15938814
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Apel RMT 6/2008

w sprawie określenia zasad funkcjonowania reklam w przestrzeni publicznej.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2008
Data wejścia w życie:
02.10.2008
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A