Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15904364
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Oświadczenie RMT 4/2004

w sprawie wyborów na Ukrainie

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.11.2004
Data wejścia w życie:
25.11.2004
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A