Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15939227
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Oświadczenie RMT 2/2003

w sprawie funkcjonowania Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.07.2003
Data wejścia w życie:
24.07.2003
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A