Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21971591
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 67/2022

W dniu 31 maja 2022 r. Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Integracja społeczna osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z mieszkańcami osiedla Czerniewice” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.06.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.06.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia (.docx)
- :Pobierz treść złożonej oferty (.pdf)
- :Pobierz formularz zgłaszania uwag (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 07-06-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 07-06-2022 15:58:43
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 07-06-2022 16:00:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A