Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21271301
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 32/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do oddania w użyczenie. (Legionów 26) WGN.6850.6.2022.ANP

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.05.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 10-05-2022
Kto opublikował: Anna Pokorzyńska
Data publikacji: 12-05-2022 11:53:24
Kto zmodyfikował: Anna Pokorzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 12-05-2022 11:59:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A