Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21271711
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 30/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.57.2022.EB, WGN.6845.153.2021.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.05.2022
Data wejścia w życie:
10.05.2022
Utrata mocy:
31.05.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 11-05-2022
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 11-05-2022 14:48:09
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 11-05-2022 14:49:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A