Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21270741
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.04.2022 w sprawie do podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.38.2022.ANP, WGN.6845.53.2022.ANP.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.04.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent MiastaTorunia
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 06-04-2022
Kto opublikował: Anna Pokorzyńska
Data publikacji: 06-04-2022 13:51:10
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 06-04-2022 14:19:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A