Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21271019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.03.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.2.36.2020.KW)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.04.2022
Data wejścia w życie:
05.04.2022
Utrata mocy:
26.04.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 04-04-2022
Kto opublikował: Katarzyna Wesołowska
Data publikacji: 04-04-2022 10:00:02
Kto zmodyfikował: Katarzyna Wesołowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-04-2022 10:03:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A