Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21270592




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 21/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia WGN.6840.1.4.2021.IW z dnia 22 marca 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Słowackiego 51 m. 10)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.03.2022
Data wejścia w życie:
23.03.2022
Utrata mocy:
14.04.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 22-03-2022
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 22-03-2022 13:28:59
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 22-03-2022 14:00:54
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A