Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21972354
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 10/2022

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.01.2022
Data wejścia w życie:
19.01.2022
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pobierz treść zarządzenia (doc.)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 19-01-2022
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 26-01-2022 10:30:52
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 26-01-2022 10:32:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A