Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 22944267
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 4/2022

Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz Rejestr ośrodków szkolenia kierowców - III kwartał 2021.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
24.01.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz rejestr i informację o zdawalności (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Katarzyna Błądek-Mikołajczyk
Data wytworzenia: 24-01-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 24-01-2022 13:24:03
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 24-01-2022 13:26:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A