Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21972180
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 134/2021

W dniu 8 września 2021 r. Fundacja Wspieramy Kulturę SZtukArt z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Koncert zespołów NOCTI i Muchy - promocja płyty" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.09.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.09.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia (.docx)
- :Pobierz treść złożonej oferty (.pdf)
- :Pobierz formularz zgłaszania uwag (.docx)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Derkowski
Data wytworzenia: 13-09-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 13-09-2021 16:08:09
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2021 16:10:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A