Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21971496
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 127/2021

W dniu 11.08.2021 r. Fundacja "CircArt" złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńskie opowieści". Teatralne spotkania interaktywne z mieszkańcami TCM.” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.08.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.08.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia (.docx)
- :Pobierz treść złożonej oferty (.pdf)
- :Pobierz wzór formularza uwag (.docx)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Edyta Sulińska
Data wytworzenia: 16-08-2021
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 16-08-2021 15:39:03
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-08-2021 15:40:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A