Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21972446
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 121/2021

W dniu 21.07.2021 r. Fundacja Hodos złożyła ofertę na realizację projektu pn.: Podgórskie Wieczory Muzyczne w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.07.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść oferty
- :Pobierz formularz uwag do oferty
- :Pobierz informację o ofercie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Derkowski Zbigniew
Data wytworzenia: 27-07-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 27-07-2021 10:22:56
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 27-07-2021 10:25:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A