Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991897
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6733.3/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie masztu pantografu przeznaczonego do ładowania autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu wraz ze stacją transformatorową oraz siecią elektroenergetyczną 15 kV, na terenie położonym przy Placu św. Katarzyny w Toruniu (część działki nr 131 obręb 18), dla realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów MZK w Toruniu” w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.07.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 26-07-2021
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 26-07-2021 10:22:02
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 26-07-2021 10:26:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A