Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 13.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21971830
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2021

W dniu 07.06.2021 r. Stowarzyszenie Artystyczne "OTWARTE" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Katalog wystawy "Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?" w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.06.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz informację o ofercie
- :Pobierz treść oferty
- :Pobierz formularz uwag do oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Derkowski Zbigniew
Data wytworzenia: 11-06-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 11-06-2021 13:21:27
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 11-06-2021 13:27:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A