Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15932078
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 220/2021

Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji pn. budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Ceramicznej 6 c w Toruniu (dz. nr 122/150, 122/152 w obrębie 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.05.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.06.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 07-05-2021
Kto opublikował: Magdalena Brończyk
Data publikacji: 07-05-2021 14:40:45
Kto zmodyfikował: Magdalena Brończyk
Data ostatniej modyfikacji: 07-05-2021 14:41:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A