Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15882792
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 136/2021

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi pn.: „Wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego linii wysokiego napięcia 110 kV pomiędzy ul. Poznańską i ul. Andersa w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.05.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał.1 formularz ofertowy
- :zał. 2 analiza stanu instniejącego
- :zał.3 koncepcja zagospodarowania
- :zał.4 ortofotomapa
- :zał.5 wypis z rej. gruntów
- :zał.6 dokumentacja fotograficzna
- :zał.7 otwarcie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Sławomir Paczkowski
Data wytworzenia: 07-05-2021
Kto opublikował: Kamil Cierpiałkowski
Data publikacji: 07-05-2021 12:27:26
Kto zmodyfikował: Kamil Cierpiałkowski
Data ostatniej modyfikacji: 20-05-2021 09:50:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A