Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15931845
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 214/2021

Informacja Prezydenta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego oraz hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalną, z miejscami postojowymi, placem manewrowym, drogami wewnętrznymi, przyłączem wody i kanalizacji, kablami zasilającymi SN, wewnętrznymi liniami kablowymi NN oraz oświetleniem terenu przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu”, dz. nr 191/11, 192, 214 obr. 30

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.05.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 06-05-2021
Kto opublikował: Wioleta Sałatowska
Data publikacji: 06-05-2021 15:08:02
Kto zmodyfikował: Wioleta Sałatowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-05-2021 15:25:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A