Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15883147
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.2.6733/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej (dz. nr 683; obręb 35) do nieruchomości przy ul. Cichej 15 w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.05.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.05.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o wydanej decyzji - Cicha 15
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 06-05-2021
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 06-05-2021 14:45:23
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-05-2021 14:46:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A