Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15891758
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 135/2021

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań utrzymania przekazanych terenów zieleni zgodnie z załącznikiem nr 1.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.05.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.05.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz ofertowy.
- :Załącznik nr 1.
- :informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Tomasz Kozłowski
Data wytworzenia: 06-05-2021
Kto opublikował: Anna Rasała
Data publikacji: 06-05-2021 14:41:35
Kto zmodyfikował: Anna Rasała
Data ostatniej modyfikacji: 14-05-2021 15:10:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A